Strona główna

Powitanie – przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola

Przez 12 miesięcy, od 9 maja 2021 r. do 9 maja 2022 r., my Europejczycy przeprowadziliśmy wielki eksperyment w ramach demokracji uczestniczącej, którym była Konferencja w sprawie przyszłości Europy.

W Konferencji wzięły wspólnie udział trzy instytucje UE, parlamenty narodowe, rządy i zainteresowane strony. Omówiły one bezpośrednio z obywatelami europejskimi ich propozycje dotyczące przyszłości Unii oraz próbowały znaleźć wspólne odpowiedzi na pomysły, nadzieje i obawy obywateli. W Parlamencie Europejskim potraktowaliśmy to zadanie bardzo sumiennie. Byliśmy gospodarzami posiedzeń plenarnych Konferencji i uczestniczyło w niej 108 posłów i posłanek do PE.

Teraz, gdy Konferencja dobiegła końca, trzeba się będzie skupić na równie ważnych działaniach następczych w związku z sformułowanymi przez Konferencję 49 propozycjami obejmującymi 326 działań. To zarówno konkretne propozycje dotyczące polityki, jak i wezwania do przeprowadzenia reformy instytucji europejskich i ich procedur decyzyjnych.

Parlament zobowiązał się do konstruktywnego i ambitnego podejścia do tej kwestii.

Na każdej sesji plenarnej przyjmujemy wnioski ustawodawcze, które przewidują działania zaproponowane przez Konferencję. Jednocześnie przedstawiliśmy nasze stanowisko w dwóch rezolucjach. Znalazły się w nich konkretne propozycje zmian w Traktacie oraz wezwanie do zwołania konwentu w sprawie zmiany traktatów. Ponadto Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu przygotowała sprawozdanie ustawodawcze z własnej inicjatywy w sprawie „wniosków Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany traktatów". To będzie wkład Parlamentu w przyszłe reformy.

Jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego mam zaszczyt, a jednocześnie obowiązek kontynuować działania, których kierunek wyznaczyły prace Konferencji. Parlamentowi zależy na osiągnięciu konkretnych i wymiernych rezultatów. Na początek na tej stronie internetowej znajdą Państwo informacje o bieżących inicjatywach wdrażających postulaty Konferencji i o najnowszych postępach w ich realizacji.

Razem możemy utrzymać tempo zmian potrzebne, by dostosować Unię do wymagań XXI wieku. Napaść Rosji na Ukrainę i jej skutki oraz debata nad ewentualnym kolejnym rozszerzeniem Unii tylko podbijają stawkę.

Dziękuję, że są Państwo z nami.

Znajdziesz tutaj listę propozycji Konferencji w sprawie przyszłości Europy i związanych z nimi inicjatyw wdrożeniowych posegregowanych według tematu i według sesji plenarnej.Wyszukaj powiązane komunikaty prasowe (jeżeli takie wydano) lub zajrzyj do odnośnych sprawozdań z własnej inicjatywy. Znajdują się tu również najważniejsze dokumenty i linki.

Jeżeli interesują cię możliwe zmiany instytucjonalne, możesz się zapoznać z rezolucjami Parlamentu oraz z pracami komisji AFCO.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: obywatele oczekują więcej od UE

02-12-2022 - Drugiego grudnia przedstawiciele instytucji UE oraz ponad 500 obywateli wzięło udział w wydarzeniu oceniającym prace nad propozycjami Knferencji w Sprawie Przyszłości Europy.

Więcej informacji

Przyszłość Europy: Konferencja kończy się obietnicami zmian

10-05-2022 - Obywatele przekazali sprawozdanie końcowe Konferencji w sprawie przyszłości Europy instytucjom UE, które zobowiązały się do reakcji na ich pomysły na zmiany w UE. Więcej informacji.

Więcej informacji


Przyszłość Europy: Ambitne propozycje zgromadzenia plenarnego wskazują na przegląd Traktatu

02-05-2022 - Zgromadzenie plenarne zakończyło pracę, posłowie zadowoleni z wyników konferencji zapowiadają, że Parlament chce rozpocząć reformy UE.

Więcej informacji