Posiedzenia zgromadzenia plenarnego Konferencji

Tutaj znajdziesz porządki obrad i protokoły wszystkich posiedzeń plenarnych Konferencji w sprawie przyszłości Europy.
Więcej informacji na temat posiedzeń plenarnych i funkcjonowania Konferencji w sprawie przyszłości Europy można znaleźć również w poświęconej temu sekcji na jej stronie archiwalnej.

Kalendarz posiedzeń plenarnych konferencji