Grupy robocze

Tutaj znajdziesz więcej informacji o dziewięciu tematycznych grupach roboczych Konferencji w sprawie przyszłości Europy, których zadaniem było przygotowywanie posiedzeń plenarnych.

Wprowadzenie

Powołano dziewięć grup roboczych, aby przygotować prace zgromadzenia plenarnego konferencji.

Ich skład odzwierciedlał proporcje między uczestnikami zgromadzenia plenarnego. Grupy robocze przygotowywały debaty i propozycje zgromadzenia plenarnego w oparciu o zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz uwagi zgłaszane na wielojęzycznej platformie cyfrowej, zgodnie z zasadami określonymi we wspólnej deklaracji i w Regulaminie.

Grupy robocze omawiały poszczególne uwagi i zalecenia, pracując na zasadzie konsensusu między poszczególnymi grupami uczestników. Przewodniczący poszczególnych grup roboczych, wspólnie z rzecznikami europejskich paneli obywatelskich w danej grupie, przedstawiali wyniki zgromadzeniu plenarnemu. Następnie zgromadzenie plenarne debatowało i głosowało nad propozycjami, które znalazły się w ostatecznych zaleceniach dla zarządu.

Wspólny sekretariat konferencji sporządził podsumowanie obrad grup roboczych pod kierunkiem przewodniczącego i w porozumieniu z członkami poszczególnych grup roboczych.

Więcej informacji o grupach roboczych konferencji znajdziesz tutaj: Grupy robocze - zasady funkcjonowania.