Powitanie

Guy Verhofstadt (Renew, BE), współprzewodniczący Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Oświadczenie współprzewodniczącego konferencji

Po raz pierwszy w historii Unii wszystkie trzy instytucje UE i parlamenty narodowe spotkały się, aby rozmawiać bezpośrednio z obywatelami europejskimi, umożliwiając im dzielenie się pomysłami na temat naszej wspólnej przyszłości.

Był to eksperyment w zakresie demokracji deliberatywnej opartej na platformach, który my, jako bezpośrednio wybrani przedstawiciele wszystkich Europejczyków, potraktowaliśmy bardzo poważnie. Stu ośmiu posłów do Parlamentu Europejskiego uczestniczyło w sesji plenarnej konferencji, podczas której omawiano propozycje obywateli. Wnioski wyciągnięte z tego procesu sprawiły, że był on czymś więcej niż tylko wysłuchaniem głosów obywateli. Był to sposób na znalezienie wspólnych odpowiedzi na pomysły, nadzieje i obawy obywateli.

Jako współprzewodniczący konferencji miałem zaszczyt przewodniczyć delegacji Parlamentu Europejskiego. Wspólnie sprawiliśmy, że konferencja w sprawie przyszłości Europy była wydarzeniem naprawdę dynamicznym oraz że możliwe było przedstawienie propozycji, które mogą pomóc UE realizować cele w XXI wieku, a jednocześnie przybliżyć obywatelom nasz wspólny projekt.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: obywatele oczekują więcej od UE

Drugiego grudnia przedstawiciele instytucji UE oraz ponad 500 obywateli wzięło udział w wydarzeniu oceniającym prace nad propozycjami Knferencji w Sprawie Przyszłości Europy.

Więcej informacji


Przyszłość Europy: Konferencja kończy się obietnicami zmian

Uczestnicy Konferencji w sprawie przyszłości Europy wręczyli sprawozdanie końcowe przedstawicielom instytucji UE na ceremonii w Strasburgu. ©EU 2022 – EP
Obywatele przekazali sprawozdanie końcowe Konferencji w sprawie przyszłości Europy instytucjom UE, które zobowiązały się do reakcji na ich pomysły na zmiany w UE.

Więcej informacji


Przyszłość Europy: Ambitne propozycje zgromadzenia plenarnego wskazują na przegląd Traktatu

© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
Zgromadzenie plenarne zakończyło pracę, posłowie zadowoleni z wyników konferencji zapowiadają, że Parlament chce rozpocząć reformy UE.

Więcej informacji