Wprowadzenie

Poszczególne działania

Tutaj znajdziesz informacje o inicjatywach wdrożeniowych dotyczących poszczególnych działań ustalonych podczas Konferencji. W każdym z dziewięciu tematów Konferencji w sprawie przyszłości można wybrać konkretne działanie i zapoznać się z jego realizacją na szczeblu UE.

Obecnie realizowanych jest ponad trzy czwarte działań zaproponowanych podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dla każdego z tych działań istnieje co najmniej jedna inicjatywa służąca jego pełnej lub częściowej realizacji.

Te inicjatywy wdrożeniowe mogą mieć charakter ustawodawczy lub nieustawodawczy. Wiele z nich zostało ukończonych, a niektóre są nadal w toku. Zaznaczono też przypadki, gdy nie podjęto jeszcze żadnej inicjatywy wdrożeniowej. Przy każdej inicjatywie wdrożeniowej znajduje się link do strony zawierającej dodatkowe informacje na temat tej inicjatywy i związanej z nią procedury.

Pełna realizacja niektórych działań zaproponowanych podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy będzie wymagała przeglądu Traktatów; na liście propozycje te oznaczono gwiazdką. Więcej informacji o przeglądzie Traktatów i zmianach postulowanych przez Parlament znajduje się na poświęconej temu stronie.

Komunikaty prasowe na temat ważnych inicjatyw wdrożeniowych dotyczących propozycji i działań ustalonych podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy znajdują się na stronie z komunikatami prasowymi.

Aby przeglądać działania zaproponowane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy i dotyczące ich inicjatywy wdrożeniowe, wybierz dowolny temat z listy poniżej lub z menu rozwijanego powyżej.