Propozycjami i Tematy

Na tej stronie znajdziesz krótkie opisy wszystkich propozycji zgłoszonych podczas Konferencji i odpowiadających im konkretnych działań. Przedstawiono je według kolejności dziewięciu tematów Konferencji.

Wybierz temat z menu po prawej stronie. Wyświetlą się propozycje dotyczące poszczególnych tematów wraz z krótkimi opisami odpowiadających im działań.

Propozycjami i Tematy

• Zmiana klimatu i środowisko
1. Rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność biologiczna i ekosystemy, zanieczyszczenie(1)
2. Rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność biologiczna i ekosystemy, zanieczyszczenie(2)
3. Zmiana klimatu, energia, transport
4. Zmiana klimatu, energia, transport
5. Zrównoważona konsumpcja, zrównoważone opakowania i produkcja
6. Informowanie, świadomość, dialog i styl życia

Zdrowie
7. Zdrowa żywność i zdrowy styl życia
8. Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej
9. Szersze rozumienie zdrowia
10. Równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej

• Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie
11. Zrównoważony wzrost gospodarczy i innowacje
12. Zwiększenie konkurencyjności UE i dalsze pogłębianie jednolitego rynku
13. Rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu
14. Silniejsza polityka społeczna
15. Zmiany demograficzne
16. Polityka fiskalna i podatkowa

• UE w świecie
17. Zmniejszenie zależności UE od podmiotów zagranicznych w strategicznych sektorach gospodarki
18. Zmniejszenie zależności energetycznej UE od podmiotów zagranicznych
19. Określenie norm dotyczących stosunków handlowych i inwestycyjnych w UE i poza nią
20. Określenie norm polityki ochrony środowiska w UE i poza nią
21. Podejmowanie decyzji i spójność w Unii Europejskiej
22. Przejrzystość UE i jej stosunków z obywatelami
23. UE jako silny podmiot na arenie światowej w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa
24. UE jako silny podmiot na arenie światowej w zakresie nawiązywania stosunków

• Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo
25. Praworządność, wartości demokratyczne i tożsamość europejska
26. Ochrona danych osobowych
27. Media, fałszywe informacje, dezinformacja, weryfikacja faktów, cyberbezpieczeństwo
28. Media, fałszywe informacje, dezinformacja, weryfikacja faktów, cyberbezpieczeństwo (bis)
29. Przeciwdziałanie dyskryminacji, równość i jakość życia
30. Prawa zwierząt, rolnictwo

• Transformacja cyfrowa
31. Dostęp do infrastruktury cyfrowej
32. Umiejętności cyfrowe, które wzmacniają pozycję obywateli
33. Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo cyfrowe - cyberbezpieczeństwo i dezinformacja
34. Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo cyfrowe - ochrona danych
35. Innowacje cyfrowe w celu wzmocnienia społecznej i zrównoważonej gospodarki

• Demokracja europejska
36. Informacje dla obywateli, udział w życiu publicznym i młodzież
37. Informacje dla obywateli, udział w życiu publicznym i młodzież (bis)
38. Demokracja i wybory
39. Proces podejmowania decyzji w UE
40. Pomocniczość

Migracja
41. Legalna migracja
42. Nieuregulowana migracja
43. Nieuregulowana migracja (bis)
44. Azyl, integracja
45. Azyl, integracja (bis)

• Edukacja, kultura, młodzież i sport
46. Edukacja
47. Problemy europejskiej młodzieży
48. Kultura i wymiana
49. Sport