Prijedlozi i Teme

Na ovoj stranici pronaći ćete sažet opis svih prijedloga i odgovarajućih konkretnih mjera Konferencije. One slijede redoslijed devet tema Konferencije o budućnosti Europe.

Za odabir teme kliknite na izbornik s desne strane. Prvo će se prikazati prijedlozi za svaku temu, nakon čega slijedi sažet opis odgovarajućih mjera.

Prijedlozi i Teme

• Klimatske promjene i okoliš
1. Poljoprivreda, proizvodnja hrane, biološka raznolikost i ekosustavi, onečišćenje (1)
2. Poljoprivreda, proizvodnja hrane, biološka raznolikost i ekosustavi, onečišćenje (2)
3. Klimatske promjene, energija, promet
4. Klimatske promjene, energija, promet
5. Održiva potrošnja, ambalaža i proizvodnja
6. Informiranje, senzibiliziranje, dijalog i način života

Zdravlje
7. Zdrava prehrana i zdrav način života
8. Jačanje zdravstvenog sustava
9. Šire razumijevanje zdravlja
10. Jednak pristup zdravstvenoj skrbi za sve

• Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta
11. Održivi rast i inovacije
12. Jačanje konkurentnosti EU-a i daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta
13. Uključiva tržišta rada
14. Snažnije socijalne politike
15. Demografska tranzicija
16. Fiskalne i porezne politike

• EU u svijetu
17. Smanjivanje ovisnosti EU-a o stranim akterima u strateškim gospodarskim sektorima
18. Smanjivanje ovisnosti EU-a o stranim akterima u području energije
19. Utvrđivanje standarda unutar i izvan EU-a u području trgovinskih i investicijskih odnosa
20. Utvrđivanje standarda unutar i izvan EU-a u području okolišnih politika
21. Donošenje odluka i kohezija unutar Unije
22. Transparentnost EU-a i njegovi odnosi s građanima
23. EU kao snažan akter na svjetskoj sceni u području mira i sigurnosti
24. EU kao snažan akter na svjetskoj sceni u području izgradnje odnosa

• Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost
25. Vladavina prava, demokratske vrijednosti i europski identitet
26. Zaštita podataka
27. Mediji, lažne vijesti, dezinformacije, provjera činjenica, kibernetička sigurnost (1)
28. Mediji, lažne vijesti, dezinformacije, provjera činjenica, kibernetička sigurnost (2)
29. Borba protiv diskriminacije, jednakost i kvaliteta života
30. Prava životinja, poljoprivreda

• Digitalna transformacija
31. Pristup digitalnoj infrastrukturi
32. Digitalna pismenost i vještine koje osnažuju ljude
33. Sigurno i pouzdano digitalno društvo - kibernetička sigurnost i dezinformacije
34. Sigurno i pouzdano digitalno društvo - zaštita podataka
35. Digitalne inovacije za jačanje socijalnog i održivog gospodarstva

• Europska demokracija
36. Informiranje i sudjelovanje građana te pitanja koja se odnose na mlade (1)
37. Informiranje i sudjelovanje građana te pitanja koja se odnose na mlade (2)
38. Demokracija i izbori
39. Postupak donošenja odluka u EU-u
40. Supsidijarnost

Migracije
41. Zakonite migracije
42. Nezakonite migracije (1)
43. Nezakonite migracije (2)
44. Azil, integracija (1)
45. Azil, integracija (2)

• Obrazovanje, kultura, mladi i sport
46. Obrazovanje
47. Pitanja koja se odnose na europsku mladež
48. Kultura i razmjene
49. Sport