Vijesti

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Parlament je u srijedu dao konačno zeleno svjetlo za nova pravila koja obvezuju poduzeća da ublaže svoj negativni utjecaj na ljudska prava i okoliš. Europski parlament je s 374 glasova za, 235 protiv i 19 suzdržanih donio novu „Direktivu o dužnoj pažnji”, dogovorenu s Vijećem, koja obvezuje poduzeća i njihove partnere u lancu nabave, proizvodnje i distribucije da spriječe, otklone ili ublaže svoj negativni utjecaj na ljudska prava i okoliš.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Zastupnici su u srijedu odobrili nova pravila čiji je cilj poboljšanje radnih uvjeta osoba koje rade putem digitalnih platformi. Nova pravila, koja su Parlament i Vijeće dogovorili u veljači i koja su usvojena s 554 glasa za, 56 glasova protiv i 24 suzdržana, osigurat će ispravnu klasifikaciju radnog statusa osoba koje rade putem platformi i ispraviti lažno samozapošljavanje. Pravila također po prvi put u EU-u reguliraju korištenje algoritamskih sustava na radnome mjestu.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Parlament je u srijedu donio nove mjere za održiviju ambalažu i smanjenje ambalažnog otpada u Uniji. Uredbom donesenom s 476 glasova za, 129 protiv i 24 suzdržana želi se riješiti problem stalno rastućeg otpada, uskladiti pravila unutarnjeg tržišta i poticati kružno gospodarstvo. Pravila privremeno dogovorena s Vijećem uključuju ciljeve za smanjenje ambalaže (5 % do 2030., 10 % do 2035. i 15 % do 2040.).

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Novim pravilima uvodi se novo pravo na popravak, a cilj im je smanjiti otpad te potaknuti usluge popravka tako da on bude jednostavniji i cjenovno pristupačan. Parlament je u utorak s 584 glasova za, 3 protiv i 14 suzdržanih donio direktivu o pravu potrošača na popravak. Njome se pojašnjavaju obveze proizvođača u pogledu popravka proizvoda, a potrošači ohrabruju na produljenje životnog vijeka proizvoda putem popravka.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

Zastupnici su u četvrtak usvojili planove za olakšavanje uvođenja plina iz obnovljivih izvora te niskougljičnog plina, uključujući vodik, na tržište plina u EU-u. Cilj je nove direktive i uredbe o tržištima plina i vodika dekarbonizacija energetskog sektora EU-a poboljšanjem proizvodnje i integracije plinova iz obnovljivih izvora i vodika.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Reformom usvojenom u četvrtak učinit će tržište električne energije EU-a stabilnijim, cjenovno pristupačnijim i održivijim. Mjere sadržane u uredbi i direktivi, koje su već dogovorene s Vijećem, usvojene su s 433 glasa za, 140 protiv i 15 suzdržanih (uredba), te 473 gasa za, 80 protiv and 27 suzdržanih (direktiva). Ovim će se zakonodavstvom zaštititi potrošači od nestabilnih cijena.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Europski parlament danas je donio deset zakonodavnih tekstova o reformi europske migracijske politike i politike azila, kako je dogovoreno s državama članicama u prosincu. Kako bi pomogle zemljama EU-a koje su izložene migracijskom pritisku, države članice doprinosit će tako što će ti tražitelje azila ili osobe koje uživaju međunarodnu zaštitu premještati na svoje državno područje, davati financijski doprinos ili pružati operativnu i tehničku potporu.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Zastupnici su u srijedu odobrili Akt o umjetnoj inteligenciji, koji jamči sigurnost i zaštitu temeljnih prava te istodobno potiče inovacije. Cilj joj je zaštititi ljudska prava, demokraciju, vladavinu prava i okolišnu održivost od visokorizične umjetne inteligencije, a istodobno poticati inovacije i osigurati Europi ulogu predvodnika u tom području. Pravila za umjetnu inteligenciju utvrđena su na temelju njezinih potencijalnih rizika i razine učinka.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Zastupnici su u srijedu dali konačno zeleno svjetlo za novi propis koji štiti europske novinare i medije od političkog i gospodarskog upletanja. U skladu s novim propisom, države članice bit će obvezne štititi neovisnost medija, a zabranjuju se i svi oblici upletanja u uredničke odluke. Tijelima vlasti zabranjeno je vršiti pritisak na novinare i urednike da otkriju svoje izvore, među ostalim pritvorom, sankcijama, pretresom ureda ili instaliranjem špijunskog softvera na njihove uređaje.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Zastupnici su u utorak donijeli planove za smanjenje potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova iz sektora zgrada, prethodno dogovorene s Vijećem. Predloženom revizijom Direktive o energetskim svojstvima zgrada žele se do 2030. znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova i potrošnja energije u sektoru zgrada u EU-u kako bi on do 2050. postao klimatski neutralan. Drugi su ciljevi obnova energetski najneučinkovitijih zgrada i poboljšanje razmjene informacija o energetskim svojstvima.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Zastupnici su odobrili dugoročno financiranje za Ukrajinu, Platformu za strateške tehnologije za Europu (STEP) i povezane važne izmjene višegodišnjeg proračuna EU-a. Parlament je u utorak odobrio reviziju dugoročnog proračuna EU-a – višegodišnjeg financijskog okvira (VFO). Ona uključuje Instrument za Ukrajinu vrijedan 50 milijardi EUR i Platformu za strateške tehnologije za Europu (STEP), čiji je cilj povećati stratešku neovisnost EU-a i poticati inovacije.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Novim zakonom postavlja se cilj da EU obnovi barem 20 % kopnenih i morskih područja Unije do 2030. i sve narušene ekosustave do 2050. Cilj je zakona EU-a o obnovi prirode o kojem je postignut dogovor s državama članicama obnoviti narušene ekosustave u svim državama članicama, doprinijeti postizanju ciljeva EU-a u području klime i biološke raznolikosti te poboljšati sigurnost hrane.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Kako bi prehrambeni sustav bio održiviji i otporniji, zastupnici su podržali jednostavnija pravila za biljke dobivene novim genomskim tehnikama koje su ekvivalentne konvencionalnim biljkama Parlament je s 307 glasova za, 263 protiv i 41 suzdržanim donio stajalište za pregovore s državama članicama o prijedlogu Komisije o novim genomskim tehnikama (NGT) kojima se mijenja genetski sastav organizma.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Parlament je dao konačno zeleno svjetlo za direktivu koja će poboljšati označivanje proizvoda i zabraniti upotrebu zavaravajućih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš. Direktivom koja je danas donesena s 593 glasova za, 21 protiv i 14 suzdržanih nastoji se zaštititi potrošače od zavaravajućih marketinških praksi i pomoći im da pametnije odlučuju pri kupnji.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Parlament je u utorak dao konačno zeleno svjetlo za planove o jačanju opskrbe strateškim sirovinama. Cilj Akta o kritičnim sirovinama je konkurentniji i suvereniji EU tako što će se smanjiti birokracija, potaknuti inovacije duž cijelog vrijednosnog lanca i pružiti potpora malim i srednjim poduzećima. Njime se također želi potaknuti istraživanja te razvoj alternativnih materijala i rudarskih i proizvodnih metoda koje su prihvatljivije za okoliš.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament je u srijedu usvojio stajalište o novim pravilima o ambalaži u EU-u kako bi se riješio problem stalnog rasta otpada i potaknula ponovna uporaba i recikliranje. Smanjiti ambalažu, ograničiti određene vrste i zabraniti uporabu „vječnih kemikalija” Osim općih ciljeva smanjenja ambalaže predloženih u uredbi (5 % do 2030., 10 % do 2035. i 15 % do 2040.), zastupnici žele postaviti posebne ciljeve za smanjenje plastične ambalaže (10 % do 2030., 15 % do 2035. i 20 % do 2040.).

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament je usvojio pregovaračko stajalište o novoj direktivi za jačanje prava na popravak i smanjenje utjecaja masovne potrošnje na okoliš. Parlament je u utorak s 590 glasova za, 15 protiv i 15 suzdržanih usvojio stajalište o prijedlogu direktive o jačem pravu potrošača na popravak. Cilj je olakšavanjem popravka pokvarenih uređaja potaknuti održiviju potrošnju, smanjiti količinu otpada i poduprijeti sektor servisiranja.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

U kontekstu rastućih prijetnji slobodi medija i održivosti medijskog sektora, zastupnici su usvojili stajalište o propisu koji će ojačati transparentnost i neovisnost medija u EU-u. Svojim stajalištem o Europskom aktu o slobodi medija, koje je usvojeno u utorak s 448 glasova za, 102 protiv i 75 suzdržanih, Parlament želi obvezati države članice da osiguraju medijski pluralizam i zaštite medije od državnog, političkog, gospodarskog ili privatnog upletanja.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Osmišljen prvenstveno kao sredstvo odvraćanja, novi instrument trgovinske zaštite pomaže EU-u u borbi protiv gospodarske prisile i uzvraćanju protumjerama. Parlament je u utorak izglasao novi instrument trgovinske zaštite koji omogućuje EU-u da djeluje, u skladu s međunarodnim pravom i u krajnjoj nuždi, ako se Unija ili država članica suoče s gospodarskom prijetnjom zemlje koja nije članica EU-a, a koja želi utjecati na konkretnu politiku ili stajalište.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Zastupnici su u četvrtak usvojili svoje stajalište o povećanju opskrbe strateškim sirovinama, što je ključno za osiguravanje tranzicije EU-a prema održivoj, digitalnoj i suverenoj budućnosti Cilj je Zakona o kritičnim sirovinama učiniti EU konkurentnijim i autonomnijim. Njime će se smanjiti birokracija, promicati inovacije duž cijelog vrijednosnog lanca, poduprijeti MSP-ovi te potaknuti istraživanje i razvoj alternativnih materijala te ekološki prihvatljivijih metoda rudarstva i proizvodnje.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Zastupnici su u utorak glasali za veću upotrebu energije iz obnovljivih izvora u skladu s europskim zelenim planom i planom REPowerEU. Ažuriranom Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora, o kojoj su zastupnici i Vijeće već postigli dogovor, povećava se udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije u EU-u na 42,5 % do 2030. Države članice trebale bi nastojati postići udio od 45 %.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Parlament je u četvrtak usvojio planove za povećanje proizvodnje streljiva i projektila u EU-u kako bi se riješio trenutačni nedostatak.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

COVID-19: EP usvojio nove smjernice za buduće zdravstvene krize Tijekom protekle godine Posebni odbor za pandemiju bolesti COVID-19 (COVI) Europskog parlamenta analizirao je učinak krize, ocijenio učinkovitost mjera na nacionalnoj i europskoj razini te dao posebne preporuke kako bi se riješile njihove manjkavosti. Parlament je raspravljao o izvješću u utorak i usvojio ga u srijedu s 385 glasova za, 193 protiv i 63 suzdržanih.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

EU mora uspostaviti mjere obnove do 2030. koje će pokriti najmanje 20 % kopnenih i morskih područja, kažu zastupnici. Nakon rasprave u utorak 11. srpnja, Parlament je danas usvojio svoje stajalište o zakonu EU-a o obnovi prirode sa 336 glasova za, 300 protiv i 13 suzdržanih. Zastupnici u Europskom parlamentu ističu da je obnova ekosustava ključna za borbu protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti te da smanjuje rizike za sigurnost hrane.

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Zastupnici su odobrili planove, koji su već dogovoreni s Vijećem, kojima se postavljaju novi ciljevi uštede energije za 2030. godinu, kao dio europskog zelenog plana. Zakonom će se utvrditi ciljevi uštede energije u potrošnji primarne i krajnje energije u EU-u. Države članice morat će do 2030. zajednički osigurati smanjenje potrošnje energije od najmanje 11,7 % na razini EU-a (u usporedbi s predviđanjima referentnog scenarija iz 2020.).

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

Parlament je u utorak usvojio planove za osiguravanje opskrbe čipovima u EU-u poticanjem proizvodnje i inovacija te uvođenjem hitnih mjera protiv nestašica. Cilj je novog zakona, koji su već dogovorili Parlament i Vijeće, stvoriti povoljno okruženje za ulaganja u čipove u Europi ubrzavanjem postupaka izdavanja dozvola i prepoznavanjem njihove ključne važnosti putem takozvanog „zakona od najvećeg nacionalnog značaja”.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

Parlament je odobrio nova pravila o više punionica za automobile i kamione, jednostavnom i lakom punjenju te o čišćim brodskim gorivima. Nova pravila dio su paketa „Spremni za 55 %”, odnosno plana Unije za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. za najmanje 55 % u usporedbi s razinama iz 1990., a cilj im je dekarbonizacija prometa. Više jednostavnih punionica

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Parlament želi bolje zaštititi novinare i aktiviste u EU-u od neutemeljenih i zlonamjernih tužbi kojima ih se želi ušutkati. Prema nacrtu direktive usvojenom u utorak na plenarnoj sjednici, novinari, medijske organizacije, borci za ljudska prava, aktivisti, istraživači i umjetnici u EU-u bit će zaštićeni od strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja (SLAPP-ovi), koje se protiv njih pokreću kako bi ih se zastrašilo i kaznilo.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Akt o umjetnoj inteligenciji promiče prihvaćanje antropocentrične i pouzdane umjetne inteligencije te štiti zdravlje, sigurnost, temeljna prava i demokraciju od njezinih štetnih učinaka. Europski parlament donio je u srijedu svoje pregovaračko stajalište o Aktu o umjetnoj inteligenciji s 499 glasova za, 28 glasova protiv i 93 suzdržanih uoči pregovora s državama članicama o konačnoj verziji propisa.

01-06-2023 12:30
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Parlament poziva na koordiniranu strategiju kako bi se povećala otpornost EU-a na vanjsko upletanje i manipulaciju informacijama te kako bi se zaštitili europski izbori 2024. Zastupnici smatraju da će doći do povećanja vanjskog upletanja i napada na demokraciju koji će također postati sve sofisticiraniji uoči izbora za Europski parlament u lipnju 2024. To upozorenje stoji u izvješću Posebnog odbora za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje.

01-06-2023 12:10
A stronger economy, social justice and jobs
May II 2023

Parlament je u četvrtak usvojio svoje stajalište za razgovore s državama članicama o pravilima za uključivanje ljudskih prava i utjecaja na okoliš u upravljanje tvrtkama. Od poduzeća će se zahtijevati da identificiraju, i tamo gdje je potrebno spriječe, prekinu ili ublaže negativan učinak svojih aktivnosti na ljudska prava i okoliš, kao što je dječji rad, ropstvo, izrabljivanje radne snage, onečišćenje, degradacija okoliša i gubitak bioraznolikosti.

11-05-2023 12:24
Climate change and the environment
March I 2023

Zastupnici su u utorak podržali prijedlog direktive kako bi poboljšali označivanje i trajanje proizvoda te suzbili obmanjujuće tvrdnje.

20-04-2023 13:06
Migration
April 2023

Zastupnici su u četvrtak podržali početak razgovora s državama članicama o nekoliko zakona o politici migracija i azila.

19-04-2023 12:29
Climate change and the environment
April 2023

Kako bi se suzbile klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti, nova uredba obvezuje poduzeća da osiguraju da proizvodi koje prodaju u EU-u ne dovode do krčenja i propadanja šuma

18-04-2023 12:18
Climate change and the environment
April 2023

Usvojena reforma sustava za trgovanje emisijama uključuje zračni i pomorski promet, mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama i novi Socijalni fond za klimatsku politiku. Parlament je u utorak odobrio dogovore postignute s državama članicama krajem 2022. o nekoliko ključnih zakona u sklopu paketa „Spremni za 55 %” do 2030. Riječ je o planu EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. za najmanje 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. u skladu s Europskim zakonom o klimi.

14-03-2023 13:02
Climate change and the environment
March I 2023

Parlament je u utorak usvojio nacrt mjera za povećanje stope energetske obnove i smanjenje potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova.

14-03-2023 12:25
Climate change and the environment
March I 2023

Nova Uredba o raspodjeli tereta donosi smanjenje maksimalnih emisija stakleničkih plinova iz prometa, zgrada i poljoprivrede u državama članicama do 2030.

14-02-2023 12:54
Climate change and the environment
February II 2023

Odobreno je uključivanje mjera REPowerEU u nacionalne planove kako bi se povećala neovisnost o ruskim fosilnim gorivima, ubrzala zelena tranzicija i suzbilo energetsko siromaštvo.

02-02-2023 11:26
A stronger economy, social justice and jobs
February I 2023

Parlament je u četvrtak odobrio odluku o početku pregovora o novim mjerama za poboljšanje uvjeta za radnike na digitalnim radnim platformama.

22-11-2022 13:12
EU in the World
November II 2022

Europski parlament donio je novu direktivu za učinkovitiju zaštitu ključne infrastrukture EU-a.

22-11-2022 13:05
Values and rights, rule of law, security
November II 2022

Do 30. lipnja 2026. sva velika trgovačka društva uvrštena na burzu u EU-u morat će poduzeti mjere kako bi se povećao udio žena na njihovu čelu.

04-10-2022 12:09
Health
October I 2022

Parlament je odobrio nove mjere za jačanje kapaciteta EU-a za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti te otklanjanje prekograničnih prijetnji zdravlju.

14-09-2022 13:17
A stronger economy, social justice and jobs
September 2022

Minimalne plaće u cijeloj Uniji trebale bi osigurati dostojan životni standard i uvjete rada, a države članice trebale bi promicati kolektivno pregovaranje o plaćama.

05-07-2022 12:27
Digital transformation
July 2022

Nova pravila EU-a o digitalnim uslugama uvode dosad nezabilježene standarde o odgovornosti internetskih poduzeća na otvorenom i konkurentnom digitalnom tržištu.

09-06-2022 12:47
European democracy
June I 2022

U četvrtak, Parlament je prihvatio rezoluciju koja poziva Europsko vijeće na početak procesa revizije EU ugovora. U svjetlu mnogih tekućih i nedavnih kriza, zastupnici u Europskom parlamentu iskoristili su svoje pravo na poziv za izmjenu Ugovora, konkretno: Izmjenu postupka glasanja u Vijeću kako bi se poboljšala sposobnost djelovanja Europske unije, uključujući prelazak s jednoglasnog donošenja odluka na glasanje kvalificiranom većinom, u područjima kao što su sankcije.

19-05-2022 12:55
EU in the World
May II 2022

Zastupnici zahtijevaju financijska sredstva za suočavanje s posljedicama rata u Ukrajini i traže da se potpuno iskoristi postojeći proračuna EU-a.

04-05-2022 13:51
European democracy
May I 2022

Zastupnici podržavaju ambiciozne prijedloge Konferencije o budućnosti Europe u čijem su sastavljanju sudjelovali građani s ciljem temeljite reforme EU-a.

03-05-2022 15:07
European democracy
May I 2022

Parlament je započeo reformu izbornog zakona EU-a kako bi 27 odvojenih izbora s različitim pravilima sveo na jedinstvene europske izbore.

03-05-2022 15:07
European democracy
May I 2022

Parlament je započeo reformu izbornog zakona EU-a kako bi 27 odvojenih izbora s različitim pravilima sveo na jedinstvene europske izbore.