Riječi dobrodošlice

Guy Verhofstadt (Renew, Belgija) supredsjedatelj Konferencije o budućnosti Europe

Poruka supredsjedatelja Konferencije

Po prvi puta u povijesti Unije sve tri institucije EU-a i nacionalni parlamenti sastali su se kako bi izravno komunicirali s europskim građanima i omogućili im da podijele svoje ideje o našoj zajedničkoj budućnosti.

Bio je to eksperiment deliberativne demokracije putem platforme koji smo mi izravno izabrani predstavnici svih Europljana shvatili vrlo ozbiljno. Na plenarnoj skupštini konferencije sudjelovalo je 108 zastupnika u Europskom parlamentu, koji su raspravljali o prijedlozima građana. Zaključci do kojih se došlo tijekom tog procesa bili su više od pukog osluškivanja: bio je to način za pronalazak odgovora na ideje, nade i strahove građana.

Kao supredsjedatelju Konferencije bila mi je čast predvoditi Izaslanstvo Europskog parlamenta. Zajedno smo se pobrinuli da Konferencija o budućnosti Europe zaista odjekne i da se tim događanjem stvore mogućnosti za iznošenje prijedloga koji bi mogli doprinijeti da Europska unija bude spremna za izazove 21. stoljeća, kao i da se naš zajednički projekt približi građanima.

Konferencija o budućnosti Europe: građani od EU-a traže više

Institucije EU-a i više od 500 građana 2. prosinca ocijenili su daljnje postupanje u vezi s prijedlozima konferencije o budućnosti Europe.

Daljnje informacije


Konferencija o budućnosti Europe završila s radom

Konferencija o budućnosti Europe zakljčila je s radom nakon godinu dana suradnje građana i političara ©EU 2022 – EP
Na Dan Europe predsjednici Europskog parlamenta, Komisije i Vijeća primili su završno izvješće s prijedlozima za reformu EU-a.

Daljnje informacije

Budućnost Europe: Prijedlozi na Konferencije upućuju na reviziju Ugovora

© European Union 2022 - Source : EP © European Union, 2022 – EP
Plenarna sjednica Konferencije završila je svoj rad, a zastupnici izražavaju odobravanje ishodom i najavljuju da Parlament namjerava pokrenuti reforme EU-a.

Daljnje informacije