O nama

Ovdje možete pronaći opće informacije o Konferenciji o budućnosti Europe (2021. - 2022.).
Konkretne informacije dostupne su i o temama Konferencije te o plenarnim sjednicama Konferencije i radnim skupinama u okviru Plenarne skupštine.

O čemu je bila riječ na Konferenciji?

Konferencija o budućnosti Europe bila je primjer, prvi te vrste, otvorene i uključive vježbe u deliberativnoj demokraciji. Europljanima je omogućila da podijele svoja očekivanja i ideje o Europi, a njeni su sudionici sastavili prijedloge za usmjeravanje budućih politika EU-a.
Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija o tom su projektu postigli dogovor u zajedničkoj izjavi potpisanoj 10. ožujka 2021. u Bruxellesu. Tri su se institucije, čiji predsjednici čine zajedničko predsjedništvo, obvezale da će saslušati Europljane i na temelju dobivenih preporuka brzo poduzeti daljnje korake u okviru svojih nadležnosti. Zaključci Konferencije doneseni su u proljeće 2022.
Rad Konferencije nadgledao je izvršni odbor u ime zajedničkog predsjedništva, koji su činili predstavnici triju institucija na ravnopravnoj osnovi i koji su njime zajednički predsjedali. Predstavnici Konferencije odbora za europske poslove iz nacionalnih parlamenata EU-a sudjelovali su na svim sastancima odbora kao promatrači, a kao promatrači su pozvani i predstavnici Europskog odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te predstavnici socijalnih partnera.

Kako je Konferencija funkcionirala?

Konferencija je službeno započela 9. svibnja 2021. svečanošću u Europskom parlamentu u Strasbourgu, nakon što je Izvršni odbor usvojio Poslovnik. Tome je prethodilo pokretanje višejezične digitalne platforme Konferencije 19. travnja 2021.
Platforma je bila mjesto na kojem su građani mogli podnositi prijedloge putem interneta, razmjenjivati ideje i komunicirati na 24 službena jezika EU-a. Ti su se doprinosi prikupljali, analizirali i nadgledali tijekom cijelog trajanja konferencije. Na toj su platformi također grupirani događaji u organizaciji pojedinaca i organizacija, kao i nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela diljem Europe. Ključne ideje i preporuke s platforme upotrijebljene su kao doprinos za druge dvije komponente Konferencije, europske panele građana i građanki te plenarnu skupštinu.
Svaki od četiriju europskih panela građana i građanki sastojao se od 200 nasumično odabranih građana koji su raspravljali o različitim temama i iznosili svoje prijedloge. Paneli su predstavljali stanovništvo EU-a u pogledu zemljopisnog podrijetla, spola, dobi i socioekonomskog položaja.

Plenarna skupština konferencije

Na plenarnoj skupštini Konferencije raspravljalo se o preporukama nacionalnih i europskih panela građana i građanki te doprinosima prikupljenima putem višejezične digitalne platforme, koji su grupirani ovisno o temi. Nakon što su građani predstavili te preporuke i nakon što je plenarna skupština s njima raspravila o tim preporukama, skupština je iznijela svoje prijedloge za zaključke Konferencije izvršnom odboru. Izvršni odbor sastavio je izvješće u punoj suradnji s plenarnom skupštinom i uz potpunu transparentnost.
Plenarna skupština konferencije sastojala se od 108 predstavnika Europskog parlamenta, 54 predstavnika Vijeća, troje predstavnika Europske komisije, 108 predstavnika nacionalnih parlamenata na ravnopravnoj osnovi te 108 građana. Sudjelovalo je i 18 predstavnika Odbora regija, 18 predstavnika Gospodarskog i socijalnog odbora, šestero izabranih predstavnika regionalnih tijela i šestero izabranih predstavnika lokalnih tijela, 12 predstavnika socijalnih partnera te osmero predstavnika civilnog društva. Sjednice plenarne skupštine Konferencije, kojima je predsjedalo troje supredsjedatelja izvršnog odbora, održane su u prostorijama Parlamenta u Strasbourgu na svim službenim jezicima Unije te su se također prenosile uživo.

Izaslanstvo Europskog parlamenta

Izaslanstvo Parlamenta na plenarnoj skupštini Konferencije činilo je 108 članova EP-a iz svih sedam klubova zastupnika, kao i iz redova nezavisnih zastupnika. U njemu je sudjelovalo šest od sedam predstavnika i promatrača Parlamenta u izvršnom odboru Konferencije, a predvodio ga je Guy Verhofstadt (Renew, BE). Izaslanstvo se sastajalo prije plenarnih skupština Konferencije radi pripreme doprinosa Parlamenta, počevši od uvodne plenarne skupštine 18. i 19. lipnja 2021.