Uvod

Mjera po mjera

Ovdje možete pronaći relevantne provedbene inicijative koje se odnose na svaku od mjera Konferencije. U okviru svake od devet tema Konferencije o budućnosti Europe možete odabrati određenu mjeru i istražiti odgovarajuće inicijative na razini EU-a.

Trenutačno za više od tri četvrtine mjera Konferencije o budućnosti Europe postoje provedbene inicijative. To znači da za predmetne mjere postoji jedna ili više inicijativa koje u potpunosti ili djelomično prate mjere.

Predmetne provedbene inicijative mogu biti zakonodavne ili nezakonodavne. Kad je riječ o njihovu statusu, mnoge su dovršene, a neke su još u tijeku. Ako još nije utvrđena nijedna provedbena inicijativa, to će biti navedeno. Za svaku provedbenu inicijativu postoji poveznica na internetsku stranicu na kojoj se nalaze dodatne informacije o inicijativi i povezanom postupku.

Za potpunu provedbu niza mjera Konferencije o budućnosti Europe bit će potrebna revizija Ugovora. Te su mjere na popisu označene zvjezdicom. Više informacija o reviziji Ugovorâ i pozivu Parlamenta na izmjene dostupno je na posebnoj stranici o izmjeni Ugovorâ.

Priopćenja za medije o ključnim provedbenim inicijativama povezanima s prijedlozima i mjerama Konferencije o budućnosti Europe mogu se pronaći na stranici Priopćenja za medije.

Kako biste počeli pregledavati mjere Konferencije o budućnosti Europe i njihove provedbene inicijative, možete kliknuti na bilo koju od tema u nastavku ili odabrati temu u padajućem izborniku.