Propuneri și Subiecte

Pe această pagină veți găsi o descriere succintă a tuturor propunerilor Conferinței și a măsurilor specifice corespunzătoare. Ordinea lor este cea a celor nouă teme ale CoFE.

Pentru a selecta o temă, faceți clic pe meniul din dreapta. Vor fi afișate mai întâi propunerile pentru fiecare temă, apoi o descriere succintă a măsurilor corespunzătoare.

Propuneri și Subiecte

• Schimbările climatice și mediul
1. Agricultura, producția alimentară, biodiversitatea și ecosistemele, poluarea(1)
2. Agricultura, producția alimentară, biodiversitatea și ecosistemele, poluarea(2)
3. Schimbările climatice, energia, transporturile
4. Schimbările climatice, energia, transporturile
5. Consumul, ambalajele și producția sustenabile
6. Informarea, sensibilizarea, dialogul și modul de viață

• Sănătatea
7. Alimentele sănătoase și stiluri de viață sănătoase
8. Îmbunătățirea sistemului de sănătate
9. O înțelegere mai amplă a conceptului de sănătate
10. Acces egal la sănătate pentru toți

• O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă
11. Creșterea sustenabilă și inovarea
12. Îmbunătățirea competitivității UE și dezvoltarea în continuare a pieței unice
13. Piețe incluzive ale forței de muncă
14. Politici sociale mai solide
15. Tranziția demografică
16. Politicile fiscale și bugetare

• Uniunea Europeană în lume
17. Reducerea dependenței UE de actorii străini în sectoarele economice strategice
18. Reducerea dependenței energetice a UE de actorii străini
19. Stabilirea standardelor pentru relațiile comerciale și de investiții în UE și în afara ei
20. Stabilirea standardelor pentru politicile de mediu în UE și în afara ei
21. Procesul decizional și coeziunea în cadrul Uniunii
22. Transparența UE și relațiile sale cu cetățenii
23. UE ca actor puternic pe scena mondială în domeniul păcii și securității
24. UE ca actor puternic pe scena mondială în construirea de relații

• Valori și drepturi, statul de drept, securitatea
25. Statul de drept, valorile democratice și identitate europeană
26. Protecția datelor
27. Mass-media, știrile false, dezinformarea, verificarea informațiilor, securitatea cibernetică
28. Mass-media, știrile false, dezinformarea, verificarea informațiilor, securitatea cibernetică (bis)
29. Combaterea discriminării, egalitatea și calitatea vieții
30. Drepturile animalelor și agricultura

• Transformarea digitală
31. Accesul la infrastructura digitală
32. Competențele și cultura digitale care le conferă autonomie persoanelor
33. O societate digitală sigură și de încredere - securitatea cibernetică și dezinformarea
34. O societate digitală sigură și de încredere - protecția datelor
35. Inovarea digitală pentru consolidarea economiei sociale și sustenabile

• Democrația europeană
36. Informarea și participarea cetățenilor și tinerii
37. Informarea și participarea cetățenilor și tinerii (bis)
38. Democrația și alegerile
39. Procesul decizional în UE
40. Subsidiaritatea

Migrația
41. Migrația legală
42. Migrația ilegală
43. Migrația ilegală (bis)
44. Azilul, integrarea
45. Azilul, integrarea (bis)

• Educația, cultura, tineretul și sportul
46. Educația
47. Teme ce țin de tinerii europeni
48. Cultura și schimburile
49. Sportul