Proposti u Suġġetti

F'din il-paġna, issib deskrizzjoni fil-qosor tal-proposti u l-miżuri speċifiċi korrispondenti kollha tal-Konferenza. Dawn isegwu l-ordni tad-disa' temi tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Biex tagħżel tema, ikklikkja fuq il-menù tan-naħa tal-lemin. L-ewwel hemm il-proposti għal kull tema, segwiti minn deskrizzjoni fil-qosor tal-miżuri korrispondenti.

Proposti u Suġġetti

• Tibdil fil-klima u l-ambjent
1. Agrikoltura, produzzjoni tal-ikel, bijodiversità u ekosistemi, tniġġis(1)
2. Agrikoltura, produzzjoni tal-ikel, bijodiversità u ekosistemi, tniġġis(2)
3. Tibdil fil-klima, enerġija, trasport
4. Tibdil fil-klima, enerġija, trasport
5. Konsum, imballaġġ u produzzjoni sostenibbli
6. Informazzjoni, sensibilizzazzjoni, djalogu u stil ta' ħajja

• Saħħa
7. Ikel u stil ta' ħajja tajbin għas-saħħa
8. Tisħiħ tas-sistema tal-kura tas-saħħa
9. Fehim usa' tas-saħħa
10. Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd

• Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi
11. Tkabbir sostenibbli u innovazzjoni
12. Tisħiħ tal-kompetittività tal-UE u approfondiment ulterjuri tas-Suq Uniku
13. Swieq tax-xogħol inklużivi
14. Politiki soċjali aktar b'saħħithom
15. Tranżizzjoni demografika
16. Politiki fiskali u tat-tassazzjoni

• L-UE fid-dinja
17. Titnaqqas id-dipendenza tal-UE minn atturi barranin f'setturi strateġiċi ekonomikament
18. Titnaqqas id-dipendenza tal-UE minn atturi barranin fl-enerġija
19. Jiġu ddefiniti standards ġewwa u barra l-UE fir-relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment
20. Jiġu ddefiniti standards ġewwa u barra l-UE f'politiki ambjentali
21. Proċess deċiżjonali u koeżjoni fi ħdan l-Unjoni
22. Trasparenza tal-UE u relazzjonijiet tagħha maċ-ċittadini
23. L-UE bħala attur b'saħħtu fix-xena dinjija fil-paċi u s-sigurtà
24. L-UE bħala attur b'saħħtu fix-xena dinjija fil-bini ta' relazzjonijiet

• Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà
25. Stat tad-dritt, valuri demokratiċi u identità Ewropea
26. Protezzjoni tad-data
27. Media, Aħbarijiet foloz, Diżinformazzjoni, Verifika tal-fatti, Ċibersigurtà
28. Media, Aħbarijiet foloz, Diżinformazzjoni, Verifika tal-fatti, Ċibersigurtà (bis)
29. Ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, Ugwaljanza u Kwalità tal-ħajja
30. Drittijiet tal-annimali, Agrikoltura

• Trasformazzjoni diġitali
31. Aċċess għall-infrastruttura diġitali
32. Kompetenza u ħiliet diġitali li jagħtu s-setgħa lin-nies
33. Soċjetà diġitali sikura u affidabbli - iċ-ċibersigurtà u d-diżinformazzjoni
34. Soċjetà diġitali sikura u affidabbli - il-protezzjoni tad-data
35. Innovazzjoni diġitali biex tissaħħaħ l-ekonomija soċjali u sostenibbli

• Demokrazija Ewropea
36. Informazzjoni għaċ-ċittadini, parteċipazzjoni u żgħażagħ
37. Informazzjoni għaċ-ċittadini, parteċipazzjoni u żgħażagħ (bis)
38. Demokrazija u elezzjonijiet
39. Proċess deċiżjonali tal-UE
40. Sussidjarjetà

• Migrazzjoni
41. Migrazzjoni Legali
42. Migrazzjoni irregolari
43. Migrazzjoni irregolari (bis)
44. Ażil, integrazzjoni
45. Ażil, integrazzjoni (bis)

• Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport
46. Edukazzjoni
47. Kwistjonijiet relatati maż-żgħażagħ Ewropej
48. Kultura u skambji
49. Sport