Kezdőlap

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola köszöntője

2021. május 9. és 2022. május 9. között mi, európaiak nagyszerű kísérletbe fogtunk a részvételi demokrácia terén: ez volt az Európa jövőjéről szóló konferencia.

A konferencián három uniós intézmény, nemzeti parlamentek és kormányok képviselői, valamint egyéb érdekelt felek vettek részt, hogy közvetlenül megvitassák az európai polgárokkal az Unió jövőjére irányuló javaslataikat, és közös válaszokat találjanak a polgárok elképzeléseire, reményeire és félelmeire. Az Európai Parlamentnek e projekt szívügye volt. Mi adtunk otthont a konferencia plenáris üléseinek, amelyeken 108 európai parlamenti képviselő vett részt.

A konferencia mostanra véget ért. A figyelem középpontjában immár a 49 jelentős javaslat - és a bennük foglalt 326 intézkedés - nyomon követése áll, amelyek között konkrét szakpolitikai javaslatokat, valamint az európai intézmények és döntéshozatali eljárásaik reformjára irányuló felhívásokat is találunk.

A Parlament e tekintetben egy konstruktív és ambiciózus megközelítés mellett kötelezte el magát.

Minden plenáris ülésen fogadunk el olyan jogalkotási javaslatokat, amelyek a konferencián felvetett intézkedésekkel foglalkoznak. Ezzel párhuzamosan álláspontunknak két állásfoglalásban adtunk hangot, konkrét javaslatokat és felhívásokat téve a Szerződések módosítására, valamint egy, a Szerződések felülvizsgálatával foglalkozó konvent létrehozására. A Parlament Alkotmányügyi Bizottsága (AFCO) ezenfelül saját kezdeményezésű jogalkotási jelentést készített „Az Európai Parlament javaslatai a Szerződések módosítására" címmel. A Parlament ekként járul hozzá a jövőbeli reformokhoz.

Az Európai Parlament elnökeként megtiszteltetés számomra és egyúttal feladatom, hogy nyomon kövessem a konferencia munkáját. A Parlament elkötelezett amellett, hogy konkrét és érdemi eredmények szülessenek. Először is ezen a weboldalon keresztül tájékoztatást nyújtunk Önnek a konferencia folyamatban lévő végrehajtási kezdeményezéseiről és az aktuális fejleményekről.

Együtt képesek vagyunk megőrizni azt a lendületet, amely ahhoz szükséges, hogy az EU meg tudjon felelni a 21. század kihívásainak. Az Ukrajna elleni orosz agresszió és annak következményei csak növelik e kérdésnek, valamint az Unió esetleges további bővítéséről szóló vitának a fontosságát.

Köszönjük, hogy velünk tartott.

Tekintse meg az Európa jövőjéről szóló konferencia javaslatainak és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási kezdeményezéseknek a listáját témák és a plenáris ülés időpontja szerinti bontásban. Keressen rá a témában írt sajtóközleményekre (amennyiben elérhető), és ismerje meg a kapcsolódó saját kezdeményezésű jelentések további részleteit. Az oldal a legfontosabb dokumentumokat és linkeket is tartalmazza.

A lehetséges intézményi változásokról a Parlament állásfoglalásaiból, valamint az AFCO bizottság munkájából tájékozódhat.

Konferencia Európa jövőjéről: többet várnak az EU-tól az európaiak

2022.12.2. December 2-án az EU három intézménye és több mint 500 európai polgár közösen értékelte az Európa jövőjéről szóló konferencia eredményeképp hozott intézkedéseket.

Több információ


Budućnost Europe: Konferencija završava obećanjem promjene

16-06-2022 - Po primitku završnog izvješća Konferencije o budućnosti Europe, predsjednici europskih institucija obvezali su se na djelovanje temeljeno na idejama građana o promjeni EU-a.

Több információ

Európa jövője: a konferencia plenáris ülésének javaslatai szerződésmódosítást jeleznek előre

2022.5.2. - A konferencia plenáris ülése befejezte munkáját, amelynek eredményét támogatták a parlamenti képviselők. A Parlament az Unió reformjának elindítását szeretné, mondták a képviselők.

Több információ