Despre conferință

Aici puteți găsi informații generale despre Conferința privind viitorul Europei (2021-2022).

Sunt disponibile și informații specifice despre temele conferinței, precum și despre sesiunea plenară a conferinței și la grupurile de lucru ale sesiunii plenare.

Ce teme a tratat Conferința?

Conferința privind viitorul Europei a fost un exercițiu deschis și incluziv de democrație deliberativă, care nu seamănă cu niciunul dintre demersurile noastre de până acum. Conferința le-a permis cetățenilor europeni să își facă cunoscute așteptările și ideile legate de Europa și să formuleze propuneri pentru a contribui la orientarea viitoarelor politici ale Uniunii Europene.
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au decis să organizeze Conferința și au anunțat acest lucru într-o declarație comună semnată la Bruxelles la 10 martie 2021. Cele trei instituții, ai căror președinți au alcătuit președinția comună a Conferinței, și-au asumat angajamentul să asculte opiniile cetățenilor europeni și să dea curs rapid, în limitele sferei lor de competență, recomandărilor formulate. Conferința și-a redactat concluziile în primăvara anului 2022.
Lucrările Conferinței au fost supravegheate de un comitet executiv, în numele președinției comune. Acesta a fost alcătuit din reprezentanți ai celor trei instituții, cu o pondere egală, și a fost prezidat în comun. Reprezentanți ai COSAC din parlamentele naționale ale statelor membre au participat în calitate de observatori la toate reuniunile comitetului executiv. Reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor, ai Comitetului Economic și Social European și ai partenerilor sociali au fost, de asemenea, invitați în calitate de observatori.

Cum s-au desfășurat lucrările Conferinței?

Conferința a fost lansată oficial la 9 mai 2021, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, după adoptarea Regulamentului său de procedură de către comitetul executiv. Evenimentul a fost precedat de lansarea platformei digitale multilingve a Conferinței la 19 aprilie.
Platforma a fost locul unde cetățenii au avut posibilitatea să prezinte propuneri online, să facă schimb de idei și să interacționeze în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Contribuțiile lor au fost colectate, analizate și monitorizate pe întreaga durată a Conferinței. Platforma a reunit, de asemenea, evenimente organizate de persoane și organizații, precum și de autorități naționale, regionale și locale din întreaga Europă. Principalele idei și recomandări de pe platformă au fost folosite drept contribuții la celelalte două componente ale Conferinței, și anume grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și plenul Conferinței.
Cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni au fost alcătuite fiecare din câte 200 de cetățeni selectați aleatoriu; aceștia au discutat diferite subiecte și și-au prezentat propunerile. Grupurile au fost reprezentative pentru populația Uniunii în ceea ce privește originea geografică, sexul, vârsta și mediul socioeconomic din care proveneau.

Plenul Conferinței

Plenul Conferinței a dezbătut și a discutat recomandările grupurilor cetățenilor de la nivel național și european, precum și contribuțiile colectate de pe platforma digitală multilingvă, grupate în funcție de temă. După ce aceste recomandări au fost prezentate de către cetățeni și discutate cu aceștia, plenul și-a prezentat propunerile de concluzii ale Conferinței în fața comitetului executiv. Acesta a întocmit un raport, în deplină colaborare și transparență cu plenul.
Plenul Conferinței a fost alcătuit din 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 de reprezentanți ai Consiliului, trei reprezentanți ai Comisiei Europene, 108 reprezentanți din partea parlamentelor naționale, cu o pondere egală, și 108 cetățeni. Au participat, de asemenea, 18 reprezentanți ai Comitetului Regiunilor și 18 reprezentanți ai Comitetului Economic și Social, șase reprezentanți aleși ai autorităților regionale și șase reprezentanți aleși ai autorităților locale, 12 reprezentanți ai partenerilor sociali, precum și opt reprezentanți ai societății civile. Reuniunile plenului Conferinței, prezidate de cei trei copreședinți ai comitetului executiv, au avut loc la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, în toate limbile oficiale ale Uniunii, și au fost transmise în direct.

Delegația Parlamentului European

Delegația Parlamentului European la plenul Conferinței a fost alcătuită din 108 deputați europeni proveniți din toate cele șapte grupuri politice și din rândul deputaților neafiliați. Aceasta a inclus șase din cei șapte reprezentanți ai Parlamentului și observatori în cadrul comitetului executiv al Conferinței și a fost condusă de Guy Verhofstadt (Renew, BE). Delegația s-a întâlnit înaintea sesiunilor plenare ale Conferinței pentru a pregăti contribuția Parlamentului, începând cu plenul inaugural din 18-19 iunie 2021.