Actualitate

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

PE a dat miercuri undă verde unor noi norme care obligă companiile să-și reducă impactul negativ asupra drepturilor omului și a mediului. Parlamentul European a aprobat noua directivă privind „diligența necesară” sau „obligația de diligență”. Ea stabilește obligația pentru companii și pentru partenerii lor din aval și amonte, inclusiv din domeniul aprovizionării, producției și distribuției, să prevină, să elimine sau să își reducă impactul negativ asupra drepturilor omului și mediului.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Noile legi garantează că persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnaliștii, profesioniștii din domeniul mass-mediei, organizațiile societății civile, autoritățile competente, vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute în registrele naționale și interconectate la nivelul UE.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Miercuri, eurodeputații au aprobat noi norme care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor pe platforme online. Noile norme, convenite de Parlament și de Consiliu în februarie și adoptate cu 554 voturi pentru, 56 voturi împotrivă și 24 abțineri, urmăresc să asigure faptul că lucrătorii pe platforme online au un statut profesional corect clasificat și că se iau măsuri împotriva activității independente false.

25-04-2024 11:30
Climate change and the environment
April II 2024

Legea revizuită vizează reducerea poluării aerului în UE pentru un mediu curat și sănătos pentru cetățeni, potrivit viziunii UE de a reduce poluarea la zero până în 2050. Parlamentul a adoptat miercuri cu 381 voturi pentru, 225 împotrivă și 17 abțineri acordul politic provizoriu la care s-a ajuns cu țările UE privind noi măsuri de îmbunătățire a calității aerului în UE, astfel încât acesta să nu mai fie dăunător sănătății umane, ecosistemelor naturale și biodiversității.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

PE a adoptat miercuri noi măsuri pentru a face ambalajele mai sustenabile și pentru a reduce cantitatea deșeurilor de ambalaje din UE. Regulamentul urmărește să găsească soluții la problema pe care o reprezintă creșterea volumului de deșeuri, să armonizeze normele privind piața internă și să impulsioneze economia circulară. Textul a fost aprobat cu 476 voturi pentru, 129 împotrivă și 24 abțineri.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Noile norme consolidează dreptul la reparare, urmăresc reducerea deșeurilor și sprijină sectorul reparațiilor prin repararea mai ușoară și mai ieftină a bunurilor. Parlamentul a adoptat marți directiva privind așa-numitul „drept la reparare” pentru consumatori, cu 584 voturi pentru, trei împotrivă și 14 abțineri. Normele clarifică obligațiile producătorilor de a repara bunurile și încurajează consumatorii să prelungească ciclul de viață al produselor reparându-le.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

Joi, deputații europeni au adoptat planuri ce vor facilita introducerea pe piață a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv a hidrogenului. Noua directivă și noul regulament privind piețele gazelor și hidrogenului vizează decarbonizarea sectorului energetic al UE, consolidând producția și integrarea gazelor din surse regenerabile și a hidrogenului.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Reforma adoptată joi va face piața energiei electrice din UE mai stabilă, mai accesibilă și mai sustenabilă. Măsurile (un regulament și o directivă), deja convenite cu Consiliul, au fost adoptate cu 433 voturi pentru, 104 împotrivă și 13 abțineri, și respectiv 473 voturi pentru, 80 împotrivă și 27 abțineri și sunt menite să protejeze consumatorii împotriva prețurilor volatile.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Parlamentul European a adoptat astăzi zece acte legislative pentru a reforma politica de migrație și azil a Uniunii, astfel cum s-a convenit cu statele membre în decembrie 2023. Pentru a ajuta țările Uniunii aflate sub presiunea fluxurilor de migranți, restul statelor vor putea să contribuie prin transferul de solicitanți de azil sau beneficiari de protecție internațională pe teritoriul lor, prin contribuții financiare sau prin sprijin operațional și tehnic.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

PE a aprobat miercuri Legea privind inteligența artificială, care garantează siguranța și respectarea drepturilor fundamentale și stimulează inovația. Regulamentul, convenit în decembrie 2023 în cadrul negocierilor cu statele membre, a fost adoptat de deputații europeni cu 523 voturi pentru, 46 împotrivă și 49 abțineri. El urmărește să protejeze drepturile fundamentale, democrația, statul de drept și sustenabilitatea mediului în fața sistemelor de IA cu grad ridicat de risc.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Eurodeputații au dat miercuri undă verde noii legislații care va proteja jurnaliștii și mass-media din Uniune de ingerințele politice sau economice. Conform noii legi, adoptate cu 464 voturi pentru, 92 împotrivă și 65 abțineri, statele membre vor avea obligația să protejeze independența mass-mediei, iar toate formele de intervenție în deciziile editoriale vor fi interzise.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Eurodeputații au adoptat marți planuri convenite cu Consiliul care vor contribui la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul clădirilor. Revizuirea propusă a Directivei privind performanța energetică a clădirilor urmărește să reducă substanțial emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie în sectorul clădirilor din Uniune până în 2030. Un alt obiectiv îl reprezintă neutralitatea climatică a acestui sector până în 2050.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

PE aprobă o finanțare pe termen lung pentru Ucraina, platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” și modificările majore aferente ale bugetului multianual al Uniunii. Parlamentul European a aprobat marți revizuirea bugetului pe termen lung al Uniunii. El include Mecanismul pentru Ucraina, în valoare de 50 de miliarde EUR, și platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), care urmărește să crească independența strategică a Uniunii și să stimuleze inovarea.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Noua lege stabilește pentru UE obiectivul de a-și reface cel puțin 20% din suprafețele terestre și maritime până în 2030 și toate ecosistemele degradate până în 2050. Legea privind refacerea naturii, convenită cu țările membre, va reface ecosistemele degradate din UE, va contribui la atingerea obiectivelor în materie de climă și biodiversitate și va consolida securitatea alimentară.

Fact vs Fake
27-02-2024 14:09
Digital transformation
February II 2024

Noile norme vor urmări să sporească încrederea cetățenilor în campaniile electorale și să contribuie la combaterea dezinformării și a ingerințelor străine. Marți, Parlamentul a adoptat noi norme privind transparența și direcționarea publicității politice, care vor face campaniile electorale și pentru referendumuri mai transparente și mai rezistente la interferențe. Noile norme vor reglementa reclamele politice, în special cele online.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Pentru un sistem alimentar mai sustenabil și mai rezilient, eurodeputații susțin un proces mai simplu pentru plantele NTG considerate echivalente cu plantele convenționale. Parlamentul și-a adoptat poziția de negociere cu statele membre referitoare la propunerea Comisiei privind noile tehnici genomice (NTG), care modifică materialul genetic al unui organism, cu 307 voturi pentru, 263 împotrivă și 41 abțineri.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

PE și-a dat acordul final privind o directivă care va îmbunătăți etichetarea produselor și va interzice utilizarea declarațiilor de mediu înșelătoare. Directiva adoptată astăzi cu 593 voturi pentru, 21 împotrivă și 14 abțineri urmărește să protejeze consumatorii de practicile de marketing înșelătoare și să îi ajute să facă alegeri mai bune atunci când cumpără diverse bunuri.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Parlamentul a dat undă verde marți planurilor pentru a îmbunătăți aprovizionarea UE cu materii prime strategice. Legea privind materiile prime critice este menită să îmbunătățească competitivitatea și suveranitatea Uniunii prin reducerea birocrației, promovarea inovării de-a lungul întregului lanț valoric și sprijinirea IMM-urilor. Ea urmărește și stimularea cercetării, dezvoltarea de materiale alternative și metode de extracție și de producție mai ecologice.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Miercuri, Parlamentul și-a adoptat poziția cu privire la noile norme UE privind ambalajele, pentru a combate creșterea constantă a deșeurilor și pentru a stimula reutilizarea și reciclarea. Reducerea ambalajelor, restricționarea anumitor tipuri și interzicerea utilizării „substanțelor chimice indestructibile” Pe lângă obiectivele generale de reducere a ambalajelor propuse în regulament, deputații doresc să stabilească obiective specifice pentru reducerea ambalajelor din plastic.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Parlamentul și-a adoptat poziția de negociere referitoare la noi norme care consolidează dreptul la reparare și reduc impactul consumului în masă asupra mediului. Parlamentul și-a adoptat marți poziția referitoare la un „drept la reparare” consolidat de care să beneficieze consumatorii. Propunerea urmărește să încurajeze un consum mai sustenabil prin simplificarea reparării bunurilor defecte, reducerea deșeurilor și sprijinirea sectorului reparațiilor.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

Cum libertatea și viabilitatea mass-media sunt tot mai amenințate, eurodeputații și-au adoptat poziția pentru o lege care consolidează transparența și independența mass-mediei în UE. În poziția sa referitoare la Legea europeană privind libertatea mass-mediei, Parlamentul dorește să oblige statele membre să asigure pluralismul mass-mediei și să protejeze independența mass-mediei de interferențele guvernamentale, politice, economice sau private.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Noul instrument comercial este conceput în primul rând ca un factor de descurajare, dar va permite UE să combată constrângerile economice și să ia contramăsuri. Parlamentul a aprobat marți un nou instrument comercial care va permite Uniunii să răspundă, în conformitate cu dreptul internațional și în ultimă instanță, în cazul în care UE sau un stat membru este șantajat economic de o țară din afara UE care încearcă să influențeze o anumită alegere sau poziție politică.

14-09-2023 13:39
EU in the World
October I 2023

Joi, PE și-a adoptat poziția cu privire la creșterea aprovizionării cu materii prime strategice. Legea privind materiile prime critice urmărește să facă UE mai competitivă și mai autonomă. Aceasta va reduce birocrația, va promova inovarea de-a lungul întregului lanț valoric, va sprijini IMM-urile și va stimula cercetarea și dezvoltarea de materiale alternative și de metode de extracție și de producție mai ecologice.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Parlamentul a votat marți în favoarea unei intensificări a utilizării energiei din surse regenerabile, în conformitate cu Pactul verde și cu planurile REPowerEU. Actualizarea Directivei privind energia din surse regenerabile (RED), deja convenită între deputați și Consiliu, prevede o pondere mai mare de energie din surse regenerabile în consumul final al UE. Aceasta a fost stabilită la 42,5% până în 2030. Țările Uniunii ar trebui să depună eforturi pentru a ajunge la o pondere de 45%.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Joi, Parlamentul a adoptat planuri de creștere a producției UE de muniție și rachete pentru a aborda deficitul actual.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

PE dorește să consolideze uniunea europeană a sănătății și reziliența sistemelor naționale de sănătate în vederea provocărilor viitoare. În ultimul an, Comisia specială privind pandemia de COVID-19 (COVI) a Parlamentului European a analizat impactul crizei, a evaluat eficacitatea măsurilor luate la nivelul Uniunii Europene și la nivel național și a formulat recomandări specifice pentru a aborda lacunele și deficiențele constatate.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

Până în 2030, UE trebuie să pună în aplicare măsuri de refacere care să acopere cel puțin 20% din zonele sale terestre și maritime, potrivit eurodeputaților. În urma dezbaterii de marți asupra legii UE privind refacerea naturii, Parlamentul și-a adoptat astăzi poziția cu 336 voturi pentru, 330 împotrivă și 13 abțineri. Votul de respingere a propunerii Comisiei nu a fost aprobat (312 voturi pentru, 324 împotrivă și 12 abțineri).

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Eurodeputații au aprobat planurile, deja convenite cu Consiliul, care stabilesc noi obiective de economisire a energiei pentru 2030, ca parte a Pactului verde european. Legea va stabili obiective de economisire a energiei atât în ceea ce privește consumul de energie primară, cât și consumul final de energie în UE. Statele membre vor trebui să asigure în mod colectiv o reducere a consumului de energie cu cel puțin 11,7 % la nivelul UE până în 2030.

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

PE a adoptat marți planuri pentru asigurarea aprovizionării UE cu cipuri prin stimularea producției și inovării și prin stabilirea unor măsuri de urgență împotriva penuriei. Noua lege, deja convenită între Parlament și Consiliu, vizează crearea unui mediu favorabil pentru investiții în cipuri în Europa, prin accelerarea procedurilor de autorizare și recunoașterea importanței critice a cipurilor printr-un așa-numit „statut cel mai înalt la nivel național”.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

Eurodeputații adoptă noi norme pentru stații de alimentare cu combustibili alternativi pentru autoturisme și camioane, o reîncărcare simplă și ușoară și combustibili maritimi mai ecologici. Noile norme fac parte din pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030”, planul Uniunii Europene de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030. Normele urmăresc decarbonizarea transporturilor, adică reducerea dependenței de combustibilii fosili în transporturi.

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Parlamentul dorește să întărească protecția jurnaliștilor și a activiștilor din UE împotriva proceselor nefondate și abuzive care vizează reducerea lor la tăcere. Conform proiectului de lege aprobat marți în plen, jurnaliștii, organizațiile media, apărătorii drepturilor omului, activiștii, cercetătorii și artiștii vor fi protejați în UE de acțiunile strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP), al căror scop este intimidarea și sancționarea lor.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Normele promovează adoptarea unei IA de încredere, centrată pe om, și urmăresc să protejeze sănătatea, siguranța, drepturile fundamentale și democrația împotriva efectelor sale dăunătoare. Parlamentul European și-a adoptat miercuri poziția de negociere referitoare la Legea privind inteligența artificială (IA) cu 499 voturi pentru, 28 împotrivă și 93 abțineri. Ea va servi la discuțiile cu statele membre ale Uniunii despre forma finală a legii.

01-06-2023 12:31
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

În cea mai recentă rezoluție, PE își exprimă profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile din Ungaria, în contextul deținerii președinției Consiliului UE în a doua parte a anului 2024. În urma unei dezbateri în plen care a avut loc miercuri pe tema situației statului de drept și a drepturilor fundamentale în Ungaria și a înghețării fondurilor UE, textul a fost adoptat joi cu 442 pentru, 144 împotrivă și 33 abțineri.

01-06-2023 12:31
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

În cea mai recentă rezoluție, PE își exprimă profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile din Ungaria, în contextul deținerii președinției Consiliului UE în a doua parte a anului 2024. În urma unei dezbateri în plen care a avut loc miercuri pe tema situației statului de drept și a drepturilor fundamentale în Ungaria și a înghețării fondurilor UE, textul a fost adoptat joi cu 442 pentru, 144 împotrivă și 33 abțineri.

01-06-2023 12:30
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Parlamentul cere o strategie coordonată pentru a mări reziliența Uniunii la ingerințele străine și la manipularea informațiilor și pentru a proteja alegerile europene din 2024. Probabil că ingerințele străine, dezinformarea și atacurile asupra democrației se vor intensifica tot mai mult și vor deveni mai sofisticate în perioada de dinaintea alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024, declară eurodeputații.

01-06-2023 12:10
A stronger economy, social justice and jobs
May II 2023

Parlamentul și-a adoptat joi poziția pentru discuții cu statele membre cu privire la normele de integrare a drepturilor omului și a impactului asupra mediului în guvernanța întreprinderilor. Întreprinderile vor trebui să identifice și, dacă este necesar, să prevină, să pună capăt sau să atenueze impactul negativ al activităților lor asupra drepturilor omului și a mediului, cum ar fi munca copiilor, sclavia, exploatarea prin muncă, poluarea, degradarea mediului și pierderea biodiversității.

01-06-2023 11:51
EU in the World
May II 2022

Parlamentul a aprobat joi un proiect de lege pentru creșterea producției europene de muniții și rachete.

11-05-2023 12:24
Climate change and the environment
March I 2023

Eurodeputații au sprijinit joi un proiect legislativ care va îmbunătăți etichetarea și durabilitatea produselor și va pune capăt declarațiilor înșelătoare.

The EU scheme for supplying schools with fruits, vegetables and milk should be made simpler and more effective, MEPs demand.
09-05-2023 13:00
Health
May I 2023

Într-o rezoluție adoptată marți, eurodeputații solicită mai multe resurse financiare și simplificarea programului UE de distribuție de fructe, legume, lapte și produse lactate în școli. În urma dezbaterii plenare de luni, eurodeputații au adoptat rezoluția privind punerea în aplicare a programului. În ciuda cererii ridicate a școlilor din unele state membre de a participa la program, bugetul limitat a împiedicat acest program să ajungă la mulți elevi, avertizează deputații.

19-04-2023 12:29
Climate change and the environment
April 2023

Noua lege combate schimbările climatice și pierderea biodiversității, obligând companiile să garanteze că produsele vândute în UE nu au provocat defrișări sau degradarea pădurilor.

18-04-2023 12:18
Climate change and the environment
April 2023

PE a adoptat reforma sistemului de comercializare a certificatelor de emisii al UE, mecanismul de ajustare la frontieră și un nou fond social. Parlamentul a aprobat marți acordurile încheiate cu țările Uniunii la sfârșitul anului 2022 cu privire la mai multe acte legislative cheie care fac parte din pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030”. Acesta este planul Uniunii Europene de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55 % până în 2030.

30-03-2023 11:51
A stronger economy, social justice and jobs
March II 2023

Noua legislație va cere companiilor din Uniune să divulge angajaților informații utile pentru a compara salarii și a expune diferențe de remunerare între femei și bărbați.

14-03-2023 13:02
Climate change and the environment
March I 2023

PE a adoptat marți un proiect de măsuri pentru a crește rata renovărilor și reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră.

14-03-2023 12:25
Climate change and the environment
March I 2023

Noul Regulament privind partajarea eforturilor reduce nivelul maxim permis de emisii de gaze cu efect de seră din transporturi, clădiri și agricultură până în 2030 în statele membre.

14-02-2023 12:54
Climate change and the environment
February II 2023

PE aprobă includerea măsurilor REPowerEU în planurile naționale pentru a crește independența de combustibilii fosili ruși, pentru a accelera tranziția verde și a combate sărăcia energetică.

02-02-2023 11:54
European democracy
February I 2023

Plenul a susținut joi numeroase modificări ale regulilor propuse privind publicitatea politică pentru a face alegerile și referendumurile mai transparente și mai rezistente la interferențe.

02-02-2023 11:26
A stronger economy, social justice and jobs
February I 2023

Eurodeputații au aprobat joi decizia de a începe negocierile privind noi măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru lucrătorii pe platformele digitale.

22-11-2022 13:05
Values and rights, rule of law, security
November II 2022

Până la sfârșitul lunii iunie 2026, toate marile companii din Uniune cotate la bursă vor trebui să ia măsuri pentru a crește prezența femeilor în posturi de conducere.

04-10-2022 12:09
Health
October I 2022

Parlamentul aprobă noi măsuri care consolidează capacitatea Uniunii de a preveni și controla focarele de boli transmisibile și de a aborda amenințările transfrontaliere la adresa sănătății.

14-09-2022 13:17
A stronger economy, social justice and jobs
September 2022

Salariile minime din toate țările UE ar trebui să permită standarde de viață și de muncă decente, iar statele membre ar trebui să promoveze negocierea colectivă a salariilor.

05-07-2022 12:27
Digital transformation
July 2022

Noul cadru de reglementare digital al UE stabilește standarde fără precedent referitoare la responsabilitatea companiilor online, în cadrul unei piețe digitale deschise și competitive.