Reuniunile conferinței plenare

Aici puteți găsi ordinile de zi și procesele-verbale ale tuturor reuniunilor plenare ale CoFE care au avut loc în timpul Conferinței. Informații suplimentare privind sesiunea plenară a Conferinței și funcționarea acesteia pot fi găsite, de asemenea, în secțiunea specială a site-ului web arhivat al Conferinței privind viitorul Europei.


Calendar al sesiunilor plenare ale Conferinței