Grupuri de lucru

Aici puteți găsi mai multe informații despre cele nouă grupuri de lucru tematice ale COFE înființate în timpul Conferinței pentru a contribui la pregătirea sesiunilor plenare.

Introducere

Pentru pregătirea lucrărilor adunării plenare a Conferinței au fost create nouă grupuri de lucru tematice.

Componența lor a reflectat proporțiile dintre diferitele componente ale adunării plenare. Grupurile de lucru au contribuit la pregătirea dezbaterilor și a propunerilor adunării plenare pe baza recomandărilor formulate de grupurile de dezbatere ale cetățenilor de la nivel național și european și a contribuțiilor la Platforma digitală multilingvă, în cadrul stabilit de Declarația comună și Regulamentul de procedură.

Grupurile de lucru au dezbătut diferitele contribuții și recomandări și și-au bazat lucrările pe consensul la care s-a ajuns în cadrul diferitelor componente. Președintele fiecărui grup de lucru, împreună cu purtătorul de cuvânt al grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni din cadrul grupului, a prezentat adunării plenare rezultatul. Aceasta a dezbătut și a votat apoi propunerile care au făcut parte din recomandările finale înaintate comitetului executiv.

Secretariatul comun al Conferinței a redactat un proces-verbal sumar al grupurilor de lucru, sub îndrumarea președintelui și în consultare cu membrii fiecărui grup de lucru.

Informații suplimentare referitoare la grupurile de lucru ale Conferinței se găsesc aici: Grupuri de lucru - Termeni de referință.