Viitorul UE: propunerile PE de modificare a tratatelor europene

22-11-2023 - În urma Conferinței privind viitorul Europei, într-un context caracterizat de provocări fără precedent și crize multiple, PE a făcut mai multe propuneri pentru a reforma UE.

Parlamentul susține reforme care vor întări capacitatea Uniunii de a acționa, iar opiniile cetățenilor vor conta în mai mare măsură în procesul decizional. Iată câteva dintre propunerile esențiale ale deputaților europeni:

  • un sistem care să reflecte mai bine un concept bicameral și mai puține blocaje în Consiliu prin luarea unui număr mai mare de decizii prin vot cu majoritate calificată și prin procedura legislativă ordinară;
  • dobândirea de către Parlament a unui drept deplin de inițiativă legislativă și un rol de colegiuitor pentru bugetul pe termen lung;
  • revizuirea normelor referitoare la componența Comisiei (redenumită „Executivul European"), inclusiv privind alegerea președintelui Comisiei (care ar urma să fie numit de Parlament și aprobat de Consiliul European, ceea ce reprezintă o inversare a procesului actual), limitarea numărului de comisari la 15 (cu un sistem de rotație între statele membre), autorizarea președintelui Comisiei să își aleagă colegiul pe baza preferințelor politice, ținând seama de echilibrul geografic și demografic, și posibilitatea de a introduce o moțiune de cenzură împotriva unui comisar individual;
  • o transparență mult mai mare în Consiliu prin publicarea pozițiilor statelor membre pe teme legislative; și
  • o mai mare implicare a cetățenilor în procesul decizional prin introducerea unei obligații ca Uniunea să creeze mecanisme participatorii adecvate și prin întărirea rolului partidelor politice europene.

Mai multă cooperare la nivelul UE

Deputații europeni solicită mai multe competențe UE pe problemele legate de mediu și competențe comune în domeniile unde, în prezent, statele membre au competențe exclusive: sănătatea publică (în special privind amenințările transfrontaliere și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente), protecția civilă, industria și educația. Competențele partajate existente ar trebui extinse în mai multe domenii: energia, afacerile externe, securitatea și apărarea, politica privind frontierele externe și infrastructura transfrontalieră.

Raportul, aprobat cu 305 voturi pentru, 276 împotrivă și 29 abțineri, a fost pregătit de cinci coraportori care reprezintă o majoritate extinsă în Parlament. Rezoluția însoțitoare a fost adoptată cu 291 voturi pentru, 274 împotrivă și 44 abțineri. Aici puteți găsi citate din discursurile rostite de cei cinci coraportori.

Prin adoptarea acestui raport, Parlamentul răspunde la așteptările cetățenilor privind o Uniune Europeană mai eficientă și democratică, în conformitate cu propunerile Conferinței privind viitorul Europei.

Următorii pași

Deputații europeni și-au reiterat apelul la modificarea tratatelor Uniunii Europene și au cerut Consiliului să transmită aceste propuneri Consiliului European „imediat și fără deliberare". Este acum la latitudinea șefilor de stat sau de guvern ai Uniunii Europene să convoace o Convenție, printr-o decizie luată cu majoritate simplă. Se preconizează că Președinția spaniolă a Consiliului va trimite Consiliului European aceste propuneri în decembrie. Aici puteți afla mai multe detalii despre modul în care se modifică tratatele europene.