Budućnost Europske unije: Parlament predlaže izmjenu Ugovora

22-11-2023 - Uzimajući u obzir prijedloge Konferencije o budućnosti Europe te dosad nezabilježene izazove i višestruke krize, zastupnici predlažu reformu Europske unije.

Parlament se zalaže za reforme kojima će se ojačati sposobnost djelovanja EU-a i uloga građana. Među glavnim prijedlozima zastupnika su:

  • jači dvodomni sustav i manje blokada u Vijeću , ali više odluka donesenih glasanjem kvalificiranom većinom i kroz redovni zakonodavni postupak
  • istinsko pravo Parlamenta na zakonodavnu inicijativu i njegova uloga suzakonodavca za dugoročni proračun;
  • reforma pravila o sastavu Komisije (novog imena „Europska izvršna vlast") uključujući izbor predsjednika te institucije (prema prijedlogu Parlamenta te odobrenju Europskog vijeća, što je obrnuto od trenutačnog postupka. Predviđa se i ograničenje broja povjerenika na 15 (rotiranje između država članica), mogućnost da predsjednik Komisije izabere kolegij povjerenika na temelju političkih preferencija, uzimajući u obzir zemljopisnu i demografsku ravnotežu, te mehanizam glasanja o nepovjerenju pojedinačnom povjereniku;
  • znatno veća transparentnost u Vijeću na način da se objavljuju stajališta država članica o zakonodavnim pitanjima i
  • veća uloga građana na način da se EU obveže na uspostavu odgovarajućih participativnih mehanizama i da ojača ulogu europskih političkih stranaka.

Više suradnje na europskoj razini

Zastupnici traže da EU ima veće ovlasti u pitanjima u području okoliša i te da područja javnog zdravstva (osobito prekograničnih prijetnji zdravlju, kao i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava), civilne zaštite, industrije i obrazovanja, koja su trenutačno u isključivoj nadležnosti država članica, prijeđu pod zajedničku nadležnost EU-a. Postojeća zajednička nadležnost trebala bi se dodatno razvijati i u područjima energetike, vanjskih poslova, vanjske sigurnosti i obrane, politike vanjskih granica i prekogranične infrastrukture.

Izvješće, koje je usvojeno s 305 glasova za, 276 protiv i 29 suzdržanih, potpisuje petero suizvjestitelja koji predstavljaju veliku većinu u Parlamentu. Povezana rezolucija je usvojena s 291 glasom za, 274 glasova protiv i 44 suzdržana. Izjave petero suizvjestitelja dostupne su ovdje.

Usvajanjem tog izvješća Parlament odgovara na očekivanja građana o izgradnji učinkovitije i demokratskije Europske unije, u skladu s prijedlozima Konferencije o budućnosti Europe.

Sljedeći koraci

Nakon što su zastupnici ponovno zatražili izmjenu Ugovora i pozvali Vijeće da „smjesta i bez razmatranja podnese prijedloge [...] Europskom vijeću", na šefovima država i vlada je da sazovu konvenciju - odlukom običnom većinom. Očekuje se da će španjolsko Predsjedništvo podnijeti prijedloge Europskom vijeću u prosincu.

Saznajte više o postupku izmjene EU ugovora ovdje.