Naujienos

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Trečiadienį europarlamentarai pritarė naujoms taisyklėms, pagal kurias didelės įmonės įpareigojamos mažinti savo neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai. Sesijos Europos Parlamentas patvirtino naują Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyvą. Pagal šią direktyvą įmonės ir jų žemesnės ir aukštesnės grandies, įskaitant tiekimą, gamybą ir platinimą, partneriai privalės užkirsti kelią neigiamam savo veiklos poveikiui žmogaus teisėms ir aplinkai, jį nutraukti arba sušvelninti.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Trečiadienį europarlamentarai patvirtino ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo taisyklių rinkinį ir pritarė atitinkamos ES priežiūros agentūros steigimui. Naujos taisyklės sudaro geresnes sąlygas teisėtus interesus turintiems asmenims ar įstaigoms, pavyzdžiui, žurnalistams, visuomenininkams, tiesiogiai ir nemokamai patikrinti nacionaliniuose registruose tikruosius įmonių savininkus. Ši prieiga leistų susipažinti su paskutinių penkerių metų įmonės valdymo istorija.

When it comes to trains, crossing borders can be a tricky business. The EU's fourth railway package seeks to remove obstacles.
25-04-2024 16:57
Climate change and the environment
April II 2024

Trečiadienį europarlamentarai atnaujino ES įsipareigojimą iki 2030 m. pabaigos užbaigti pagrindinių Europos transporto tinklų projektų, pavyzdžiui, kelių, geležinkelių ar tiltų tiesimą. Siekdami baigti kurti trūkstamas tarpvalstybines transporto jungtis bei pašalinti egzistuojančios kliūtis, europarlamentarai priėmė naują ES transporto tinklų plėtros (TEN-T) planą, kuris padės sukurti veiksmingą ES geležinkelių.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Trečiadienį Europos Parlamentas balsavo už naujas ES taisykles, kuriomis bus pagerintos skaitmeninių platformų darbuotojų veiklos sąlygos. Su ES Taryba jau suderintomis taisyklėmis siekiama užtikrinti tinkamą skaitmeninių platformų darbuotojų statusą. Skirtingai nuo šiuo metu plačiai taikomo individualios veiklos modelio, darbuotojo darbo santykių statusą lems nacionalinės taisyklės, kolektyvinės sutartys ir darbuotojų santykių su platforma faktai.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Trečiadienį Europos Parlamentas priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama, kad ES rinkoje pakuotės taptų tvaresnės ir jų būtų naudojama mažiau. Taisyklėse, dėl kurių preliminariai susitarta su ES Taryba, numatytas pakuočių atliekų kiekio mažinimo tikslas (iki 2030 m. – 5 proc., iki 2035 m. – 10 proc. ir iki 2040 m. – 15 proc., palyginus su 2018 m. pakuočių atliekų lygiu vienam gyventojui). Ypač reikalaujama mažinti plastikinių pakuočių atliekų kiekį.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Siekiant sumažinti atliekų kiekį, naujosiomis taisyklėmis vartotojams suteikiamos didesnės teisės į prekių remontą bei didinamas šio sektoriaus prieinamumas ir patrauklumas. Antradienį EP nariai priėmė direktyvą dėl vartotojų teisės į remontą (584 balsai už, trys prieš, 14 susilaikius), kurioje gamintojai įpareigojami taisyti prekes, o vartotojai skatinami ilgiau naudotis gaminiu.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

Ketvirtadienį europarlamentarai balsavo už dujų rinkos reformą, kuri skatina atsinaujinančių ir mažai anglies turinčių dujų, įskaitant vandenilio, plėtrą. Naujosiomis ES taisyklėmis siekiama dekarbonizuoti ES energetikos sektorių ir sudaryti geresnes sąlygas atsinaujinančių dujų ir vandenilio gamybai bei vartojimui. Tikimasi, kad tai padės užtikrinti energijos tiekimo saugumą, kuris tapo ypač aktualus Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Naujosios ES elektros rinkos veiklos taisyklės padės geriau apsaugoti vartotojus nuo kainų šoko, o taip pat padidins rinkos stabilumą ir tvarumą. Su ES Taryba jau suderintos taisyklės, už kurias ketvirtadienį balsavo 433 EP nariai, 140 balsavo prieš, o 15 susilaikė, užtikrina, kad elektros vartotojai turės galimybę pasirinkti tarp fiksuotų ir kintančių elektros energijos kainų sutarčių, o tiekėjai negalės vienašališkai keisti sutarčių sąlygų.

11-04-2024 15:50
Health
April I 2024

Trečiadienį europarlamentarai pateikė savo pasiūlymus dėl ES taisyklių farmacijos srityje peržiūros, siekdami padidinti vaistų prieinamumą, tiekimo saugumą ir paskatinti naujovių diegimą. EP nariai siūlo nustatyti, kad naujiems vaistams būtų taikomas ne tik dvejų metų rinkos apsaugos laikotarpis, kai rinkoje nebūtų galima platinti jų generinių variantų, bet ir septynerių su puse metų laiko tarpas teisinei vaistų duomenų apsaugai.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Europos Parlamentas trečiadienį balsavo už dešimt teisės aktų, kuriais reformuojama Europos migracijos ir prieglobsčio politika. Migracijos ir prieglobsčio taisyklių paketas numato, kad siekdamos padėti migracijos spaudimą patiriančioms ES šalims, kitos ES valstybės galės pasirinkti, ar pabėgėlius perkelti į savo teritoriją, ar mokėti finansinius įnašus, ar teikti techninę pagalbą.

Mobility package_trucks on the road by night ©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
14-03-2024 10:23
Climate change and the environment
March 2024

Trečiadienį europarlamentarai balsavo už naujus „Euro 7“ taršos standartus lengvosioms mašinoms, furgonams, autobusams ir vilkikams. Su ES Taryba jau suderintiems naujiesiems taršos standartams pritarė 297 EP nariai, 190 nepritarė, o 37 susilaikė. Lengviesiems automobiliams ir furgonams išlaikomi šiuo metu jau galiojantys „Euro 6“ taršos standartai, o vilkikams ir autobusams įvedami griežtesni „Euro 7“ taršos ribojimo reikalavimai.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Trečiadienį Parlamentas pritarė Dirbtinio intelekto aktui, kuriuo siekiama užtikrinti saugą, užkirsti kelią pagrindinių teisių pažeidimams ir skatinti inovacijas.Šio teisės akto tikslas – apsaugoti pagrindines teises, demokratiją, teisinę valstybę ir aplinkos tvarumą nuo didelės rizikos dirbtinio intelekto (DI) sistemų, kartu skatinant inovacijas ir užtikrinant Europos lyderystę šioje srityje.

13-03-2024 15:26
Climate change and the environment
March 2024

Trečiadienį europarlamentarai balsavo už ES taisykles, kurios siūlo riboti maisto ir tekstilės atliekų ES kiekį. Jie siūlo nustatyti ambicingus maisto atliekų sumažinimo iki 2030 m. pabaigos tikslus palyginus su 2020-22 m. atliekų vidurkiu: 20 proc. sumažinti maisto perdirbime ir gamyboje susidariusias atliekas ir 40 proc. sumažinti mažmeninėje prekyboje, restoranuose ir namų ūkiuose susidarančių maisto atliekų kiekį vienam gyventojui.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Trečiadienį EP nariai galutinai pritarė naujam teisės aktui, kuriuo siekiama ES žurnalistus ir žiniasklaidą apsaugoti nuo politinio ir ekonominio kišimosi. Pagal jį ES valstybės privalės apsaugoti žiniasklaidos laisvę ir bus uždraustas bet koks kišimasis į redakcinius sprendimus. Valdžios institucijoms bus draudžiama spausti žurnalistus ir redaktorius išduoti savo informatorius, pavyzdžiui, juos sulaikant, taikant jiems sankcijas, vykdant biurų kratas ar jų prietaisuose įdiegiant sekimo įrangą.

Intro illegal workers focus
13-03-2024 13:39
A stronger economy, social justice and jobs
March 2024

ES muitų kodekso reforma pagerintų muitinės veiklą, bendradarbiavimą su prekybininkais ir prekių, kurias žmonės užsisako internetu iš trečiųjų šalių, išmuitinimą. Dėl prekybos internetu plėtros, o taip pat besikeičiančių produkcijos standartų, apribojimų ir sankcijų ES muitų kodeksas neišvengiamai turi būti peržiūrėtas, įsitikinę europarlamentarai. Reforma siekiama supaprastinti muitų procedūras ir didesnį dėmesį skirti rizikingesnių prekių ir prekybininkų priežiūrai.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Antradienį EP patvirtino teisiškai įpareigojantį planą dėl pastatų sektoriuje suvartojamos energijos ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Direktyva priimta siekiant palaipsniui sumažinti pastatų sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį ir energijos vartojimą, kad iki 2050 m. šio sektoriaus poveikis klimatui taptų neutralus. Taip pat siekiama renovuoti daugiau mažiausio energinio naudingumo pastatų.

12-03-2024 15:19
Climate change and the environment
March 2024

Europarlamentarai atnaujino ES taisykles, kuriomis sumažinama leidžiama didelių pramonės įmonių bei kiaulininkystės ir paukštininkystės ūkių oro, vandens ir žemės tarša. Naujosios taisyklės nustato griežtesnius didelių žemės ir pramonės ūkių taršos apribojimus, o taip pat indikacines vandens ir žaliavų suvartojimo, energijos taupymo bei atliekų ribas. Nauji taršos reikalavimai bus taikomi ir kasykloms bei baterijų gamykloms.

Eco-friendly, biodegradable, climate-neutral… 
 
In recent years, many corporations have overstated or misrepresented their green credentials, often misleading consumers with exaggerated environmental or durability claims. So much so that the practice gave rise to the term ‘greenwashing’. 
 
Parliament has voted to outlaw greenwashing and make durability information clear and easily accessible to consumers. 
   
Find out more in our short explainer video.
12-03-2024 14:52
Climate change and the environment
March 2024

Antradienį EP nariai patvirtino savo poziciją dėl ES taisyklių, kurios padėtų išvengti vartotojų klaidinimo ir nustatytų teiginių apie produkcijos ekologines savybes pagrindimo sąlygas. ES neseniai jau priėmė taisykles, kurios uždraudė klaidinti vartotojus apie ekologiškas produktų savybes. Šiandien priimtame taisyklių projekte nustatomi įrodymų dėl produktų ekologiškumo, pavyzdžiui, „tausojantis aplinką“, „biologiškai skaidus“ ar „reikalaujantis mažiau vandens“.

Hand holding in the palm a virtual ball connected to smaller bubbles each of them with the icon of a digital service. Concept of digital services.
29-02-2024 16:05
Digital transformation
February II 2024

Ketvirtadienį europarlamentarai pritarė naujoms ES taisyklėms, kurios suteiks ES piliečiams ir įmonėms galimybę naudotis vieninga elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo sistema. Su ES Taryba suderintomis taisyklėmis sukuriama Europos skaitmeninės tapatybės dėklė, kuri leis asmenims jungtis prie įvairių elektroninių platformų, kurios reikalauja tapatybės nustatymo, nepriklausomai nuo ES valstybės, kurioje asmuo gyvena.

In a rapidly changing world, the EU needs to be able to make strong decisions. That’s why the European Parliament wants the EU’s powers to evolve. This requires updating the Union's founding documents: the EU Treaties. They were last changed in 2007. 

MEPs are calling for treaty changes that would not only strengthen the EU, but also democracy, giving more power to Europeans and streamlining decision making. Proposals include updating the lawmaking process, promoting European cooperation and rethinking how the European Commission is elected.
29-02-2024 15:40
European democracy
February II 2024

Ketvirtadienį EP pritarė Petro Auštrevičiaus („Atnaujinkime Europą“) parengtai rezoliucijai, kurioje raginama reformuoti ES, kad pastaroji būtų pajėgi priimti naujas ES nares. Europos Parlamentas (EP) rezoliucijoje akcentuoja, kad pasiruošimas ES plėtrai turi vykti tiek ES valstybėse, tiek ir kandidatėse. EP nariai ragina sustiprinti teisinės valstybės principų ir ES demokratinių vertybių apsaugą nuo regreso tiek naujose, tiek esamose valstybėse, užtikrinant, kad ES plėtra stiprintų Sąjungą.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Europos Parlamentas antradienį patvirtino ilgalaikį finansavimą Ukrainai, Europos strateginių technologijų platformą (STEP) ir svarbius daugiamečio ES biudžeto pakeitimus. Europos Parlamentas (EP) balsavo už atnaujintą daugiametį ES biudžetą, į kurį įtraukta 50 mlrd. eurų parama Ukrainai ir Europos strateginių technologijų platforma. Šia platforma siekiama skatinti inovacijas ir užtikrinti, kad ES taptų labiau strategiškai nepriklausoma.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Antradienį EP nariai patvirtino gamtos atkūrimo įstatymą, kuriuo siekiama iki 2030 m. atkurti bent 20 proc. ES sausumos ir jūrų teritorijų, o iki 2050 m. – visas nualintas ekosistemas. Pagal naująsias taisykles, dėl kurių susitarta su ES valstybėmis, visose ES šalyse palaipsniui bus atkurtos nualintos ekosistemos, taip pat bus siekiama ES klimato ir biologinės įvairovės tikslų ir užtikrintas didesnis aprūpinimo maistu saugumas.

Fact vs Fake
27-02-2024 14:09
Digital transformation
February II 2024

Antradienį patvirtintomis politinės reklamos taisyklėmis siekiama padidinti piliečių pasitikėjimą rinkimų kampanijomis ir užkirsti kelią melagienoms bei užsienio valstybių įtakai. Naujomis taisyklėmis įpareigojama žymėti politinę reklamą internete, kad piliečiams būtų lengva ją atpažinti, žinoti jos užsakovus ir kur jie įsikūrė, bei kokia yra reklamos kaina. Šioje reklamoje turės būti aiškiai nurodyti rinkimai ar referendumai, kuriems ji skirta.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Siekdami tvaresnio aprūpinimo maistu, EP pritarė naujoms ES taisyklėms, kurios palengvintų naujų genominių metodų taikymą augalams. Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti didesnį aprūpinimo maistu tvarumą, kad naujai kuriamos augalų veislės būtų atsparios klimato kaitai ir kenkėjams, duotų didesnį derlių ir kurioms reikėtų mažiau trąšų ir pesticidų.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Parlamentas galutinai pritarė taisyklėms, kurios draudžia skelbti klaidinančius teiginius apie gaminių ekologiškas savybes ir patikslina gaminių ženklinimą. Trečiadienį 593 EP nariams balsavus už, 21 – prieš ir 14 susilaikius priimta direktyva siekiama apsaugoti vartotojus nuo klaidinančios rinkodaros praktikos ir padėti jiems geriau pasirinkti prekes. Į draudžiamos komercinės veiklos sąrašą bus įtraukta klaidinanti informacija apie gaminių ekologines savybes ir jų garantinį laikotarpį.

Green earth with the icon of Environment for environmental, social and governance, Reduce CO2 emission, and Net zero Greenhouse gas emissions target. Climate neutral long term strategy.
16-01-2024 16:19
Climate change and the environment
January 2024

16-01-2024 - Antradienį europarlamentarai atnaujino ES taisykles ir, įgyvendindami kovos su klimato kaita įsipareigojimus, apribojo fluorintų dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų naudojimą.

Medicine doctor and stethoscope in hand touching icon medical network connection with modern virtual screen interface.
13-12-2023 14:23
Health
December 2023

Europos Parlamentas patvirtino savo poziciją dėl Europos sveikatos duomenų erdvės, kuri palengvintų pacientų prieigą prie jų sveikatos duomenų įvairiose ES valstybėse. Europos sveikatos duomenų erdvė turėtų leisti ES piliečiams geriau valdyti asmeninius sveikatos duomenis ir palengvinti saugų jų perdavimą kitoms organizacijoms, atliekančioms mokslinius tyrimus. Pacientai turėtų galimybę prisijungti prie įvairių sveikatos apsaugos duomenų bazių.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Antradienį Europos Parlamentas pritarė planams padidinti ES strateginių žaliavų tiekimą ir užtikrinti didesnį savarankiškumą šioje srityje. Ypatingos svarbos žaliavos naudojamos elektromobilių, saulės baterijų ar išmaniųjų telefonų gamyboje, todėl jos yra itin svarbios ES žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. Šių žaliavų tiekimas yra itin svarbus užtikrinant ES ekonomikos atsparumą, lyderystę technologijų srityje ir strateginį savarankiškumą.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Trečiadienį europarlamentarai balsavo už ES pakuočių taisyklių peržiūrą, siekdami skatinti pakuočių perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir jų atliekų mažinimą. Europarlamentarai remia nuoseklų pakuočių atliekų mažinimą (5 proc. iki 2030 m., 10 proc. iki 2035 m. ir 15 proc. iki 2040, palyginus su 2018 m.) ir siūlo nustatyti ambicingesnius tikslus plastikinių pakuočių atliekų sumažinimui (10 proc. iki 2030 m., 15 proc. iki 2035 m. ir 20 proc. iki 2040 m.).

21-11-2023 14:22
Climate change and the environment
November II 2023

Antradienį Europos Parlamentas pritarė anglies dioksido taršos reikalavimų naujiems autobusams ir sunkvežimiams griežtinimui. Naujomis taisyklėmis Europos Parlamento (EP) nariai siūlo sunkiasvorių transporto priemonių taršą 2030–2034 m. laikotarpiu vidutiniškai sumažinti 45 proc., 2035-2039 m. – 65 proc., o nuo 2040 m. – 90 proc. Europarlamentarai taip pat pritarė siūlymui nustatyti, kad nuo 2030 m. nauji miestų autobusai negalėtų išmesti jokių anglies dioksido dujų.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Europos Parlamentas antradienį priėmė savo derybinę poziciją dėl naujo teisės akto, kuriuo siekiama stiprinti vartotojų teisę į daiktų remontą. Naujosios taisyklės leistų mažinti masinio vartojimo poveikį aplinkai ir skatinti tvaresnį vartojimą užtikrinant geresnes galimybes pataisyti prekes. Jos taip pat leistų sumažinti atliekų kiekį bei paremtų taisymo paslaugų sektorių.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Ketvirtadienį europarlamentarai patvirtino EP poziciją dėl atnaujintų ES taisyklių, skirtų automobilių, furgonų, autobusų ir sunkvežimių taršai sumažinti. Naujomis ES automobilių taršos taisyklėmis siūloma atnaujinti automobilių, furgonų, autobusų ir sunkvežimių leistinas taršos, pavyzdžiui, azoto oksidais, sunkiosiomis dalelėmis, anglies monoksidu ar amoniaku, ribas, padidinti baterijų patvarumo reikalavimus ir nustatyti naujus taršos apribojimus transporto priemonių padangoms ir stabdžiams.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

Reaguodami į augančias grėsmes žiniasklaidai, Europos Parlamento (EP) nariai balsavo dėl teisės akto, didinančio ES žurnalistų ir žiniasklaidos darbo skaidrumą ir nepriklausomybę. Europos Parlamento pozicijoje dėl Europos žiniasklaidos laisvės akto, kuri buvo patvirtinta 448 EP nariams balsavus už, 102 – prieš ir 75 susilaikius, ES valstybės raginamos užtikrintų žiniasklaidos įvairovę ir apsaugoti ją nuo politinės ir ekonominės įtakos.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Naujos ES kovos su ekonomine prievarta taisyklės padės ne tik atgrasyti, bet ir imtis atsakomųjų priemonių ES kovojant su ardomaisiais trečiųjų valstybių veiksmais prekyboje. 578 EP nariams balsavus už, 24 – prieš ir 19 susilaikius, Parlamentas antradienį patvirtino naujas taisykles, kurios sudarys sąlygas ES reaguoti į ekonominį šantažą, jei užsienio šalis bandytų daryti poveikį tam tikrai politikos krypčiai ar pozicijai.

Protecting workers from asbestos
03-10-2023 12:52
Health
October I 2023

Antradienį Europos Parlamentas patvirtino naujas ES taisykles, kurios leis greičiau aptikti asbestą darbo aplinkoje ir sustiprins darbuotojų apsaugą. Su ES valstybėmis jau suderintos taisyklės įpareigoja darbdavius naudoti pažangesnius ir tikslesnius asbesto aptikimo darbo aplinkoje metodus, pavyzdžiui, elektronų mikroskopiją, bei 10 kartų sumažina leidžiamą asbesto koncentracijos lygį.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Ketvirtadienį EP nariai pritarė iniciatyvai pakeisti svarbiausių ES žaliavų taisykles, siekdami sustiprinti šių žaliavų, pavyzdžiui, kobalto ar ličio, tiekimo saugumą ir tvarumą. Atnaujintos taisyklės supaprastintų svarbiausių žaliavų projektų leidimus, skatintų naujoves, remtų mokslinius tyrimus žaliavų alternatyvų ir aplinką tausojančios gavybos ir gamybos srityse. Iš šių žaliavų gaminami elektromobilių, saulės modulių ir išmaniųjų telefonų komponentai.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Trečiadienį europarlamentarai patvirtino savo poziciją dėl ES oro kokybės taisyklių peržiūros, siekdami užtikrinti švaresnę ir sveikesnę aplinką ES gyventojams. Vien dėl oro taršos kasmet pirma laiko miršta beveik 300 tūkst. europiečių. EP nariai įvertino praėjusių metų spalį pateiktą Europos Komisijos ES oro kokybės taisyklių peržiūrą ir pasiūlė dar labiau apriboti leidžiamas teršalų ore, pavyzdžiui, kietųjų dalelių, azoto dioksido, sieros dioksido ir ozono, ribas. Siekiama iki 2050 m.

13-09-2023 14:35
Climate change and the environment
September 2023

Trečiadienį EP nariai patvirtino aviacinio kuro tiekimo taisykles, kurios įpareigoja kuro tiekėjus iki 2050 m. ES oro uostams tiekti bent 70 proc. tvaraus kuro. Naujosios taisyklės yra dalis ES žaliojo kurso paketo, kuriuo ES planuoja iki 2030 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 metų lygiu.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Antradienį Europos Parlamentas (EP) balsavo už atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimą pagal žaliojo kurso ir ekonomikos gaivinimo planus. Pagal atnaujintą Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą, dėl kurios jau pasiektas susitarimas su ES Taryba, ES galutiniam energijos suvartojimui tenkanti atsinaujinančių išteklių energijos dalis iki 2030 m. padidinta iki 42,5 proc. Valstybės narės turėtų stengtis pasiekti 45 proc.

12-09-2023 12:32
EU in the World
September 2023

Antradienį EP nariai patvirtino naujas ES gynybos pramonės paramos taisykles, kurios skatins ES valstybes kartu pirkti gynybos produktus. Su ES valstybėmis jau suderintomis taisyklėmis įsteigiamas iki 2025 m. pabaigos veiksiantis instrumentas, kuris ES valstybėms skirs 300 mln. eurų bendram gynybos produktų, pavyzdžiui, ginklų sistemų, šaudmenų ir medicinos įrangos, įsigijimui.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Ketvirtadienį europarlamentarai balsavo už šaudmenų ir raketų bei jų dalių gamybos ES plėtrą, kad padidintų šios amunicijos tiekimą Ukrainai.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

Atsižvelgdami į COVID-19 pamokas ir ateities iššūkius, europarlamentarai siūlo sustiprinti Europos sveikatos sąjungą ir nacionalinių sveikatos sistemų atsparumą. Per pastaruosius metus Europos Parlamento specialusis COVID-19 pandemijos metu įgytos patirties komitetas (COVI) išanalizavo krizės padarinius, įvertino ES ir nacionalines priemones bei parengė konkrečias rekomendacijas sveikatos krizėms valdyti, kurioms pritarė 385 EP nariai, 193 nepritarė, 63 susilaikė.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

Trečiadienį EP nariai nusprendė, kad iki 2030 m. penktadaliui ES sausumos ir jūrų ekosistemų turi būti taikomos gamtos atkūrimo priemonės. Europos Parlamento pozicijai dėl gamtos atkūrimo taisyklių projekto pritarė 336 EP nariai. Pasiūlymas nepritarti minėtoms taisyklėms nesulaukė daugumos palaikymo, nes jam pritarė 312 EP narių, 324 nepritarė, o 12 susilaikė. Europarlamentarai pažymėjo, kad ekosistemų atkūrimas yra svarbus kovai su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu.

dark blue color, space, two hands, the hand of the left holds a growing plant, the hand on the right holds the planet Earth
12-07-2023 12:12
Climate change and the environment
July 2023

Trečiadienį EP nariai patvirtino savo poziciją dėl atnaujintų ES taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES parduodami gaminiai yra tvarūs, naudoja mažai energijos ir neteršia aplinkos.

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Antradienį europarlamentarai patvirtino naujus ES įsipareigojimus iki 2030 m. didinti energijos vartojimo efektyvumą. Su ES Taryba jau suderintose taisyklėse ES valstybės įpareigojamos iki 2030 m. energijos suvartojimą bendrai sumažinti 11,7 proc., palyginti su 2020 m. Kasmet vidutiniškai turi būti sutaupoma 1,5 proc. energijos, nuo 1,3 proc. 2025 m. ir iki 1,9 proc. 2030, nurodoma ES taisyklėse.

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

Antradienį EP nariai pritarė naujoms ES taisyklėms, kurios skatina puslaidininkių gamybą ES, mažina šios pramonės priklausomybę nuo išorės ir didina tiekimo grandinių atsparumą. Naujomis ES taisyklėmis, kurios jau yra suderintos su ES Taryba, siekiama sukurti palankią investicijų į ES lustų pramonę aplinką supaprastinant gamybos leidimų procedūras ir pripažįstant šios pramonės kritinę svarbą Sąjungoje.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

EP nariai patvirtino taisykles, kurios įpareigoja ES valstybes statyti daugiau alternatyvaus kuro stotelių kelių transportui, užtikrinti paprastą įkrovimą bei naudoti švaresnį laivų kurą. Naujosios taisyklės yra ES žaliojo kurso paketo dalis. Juo siekiama iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir dekarbonizuoti transporto sektorių.

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Antradienį europarlamentarai pasiūlė ES taisyklių pataisas, kuriomis siekiama sustiprinti žurnalistų ir aktyvistų apsaugą nuo nepagrįstų ir piktybiškų ieškinių, galinčių juos nutildyti. Naujosios ES taisyklės padėtų apsaugoti žurnalistus, žiniasklaidos organizacijas, žmogaus teisių gynėjus, aktyvistus, mokslininkus ir menininkus nuo strateginių ieškinių, kuriais siekiama šiuos asmenis įbauginti ir sudaryti jiems sunkumų (SLAPP, angl. Strategic Lawsuit Against Public Participation).

14-06-2023 12:57
Climate change and the environment
June 2023

Siekdama tinkamai reaguoti į klimato kaitą, pandemiją ir Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ES turi sustiprinti maisto saugumą ir žemės ūkio atsparumą, trečiadienį pažymėjo EP nariai. Europos Parlamento rezoliucijoje siūloma stiprinti apsirūpinimo maistu saugumą mažinant ES priklausomybę nuo importo iš ES nepriklausančių šalių ir diversifikuojant ypatingos svarbos produktų, pvz., trąšų, pašarų ir žaliavų, tiekimo importą.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Dirbtinį intelektą (DI) reguliuojančiomis taisyklėmis siekiama skatinti į žmogų orientuotą ir patikimą DI ir nuo jo žalingo poveikio apsaugoti sveikatą, pagrindines teises ir demokratiją. Artėjant deryboms su ES valstybėmis dėl naujų ES dirbtinio intelekto taisyklių, Europos Parlamentas ketvirtadienį, 499 EP nariams balsavus už, 28 prieš ir 93 susilaikius, patvirtino savo derybinę poziciją.

14-06-2023 12:48
Climate change and the environment
June 2023

Trečiadienį europarlamentarai atnaujino baterijų gamybos ir utilizavimo taisykles, siekdami užtikrinti jų tvarumą, ilgaamžiškumą ir veiksmingesnį perdirbimą. Atnaujintose taisyklėse, kurioms pritarė 587 EP nariai, 9 nepritarė, o 20 susilaikė, atsižvelgiama į naujausius baterijų gamybos technologinius sprendimus ir sugriežtinami jų tvarumo, ilgaamžiškumo, perdirbimo ir utilizavimo reikalavimai.