Επικαιρότητα

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» σε νέους κανόνες που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με 374 ψήφους υπέρ, 235 κατά και 19 αποχές τη νέα οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια, η οποία είχε ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής με το Συμβούλιο.

Mobile device displaying graphical elements linked to Net Zero technologies
25-04-2024 17:15
Climate change and the environment
April II 2024

Το ΕΚ ενέκρινε την νομοθεσία για τη βιομηχανία «Net-Zero» με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής τεχνολογιών που απαιτούνται για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Η νομοθετική πράξη για τη βιομηχανία των καθαρών εκπομπών θέτει ως στόχο η Ευρώπη να παράγει έως το 2030 το 40% των προϊόντων «καθαρής» τεχνολογίας που χρησιμοποιεί για τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και να καλύψει το 15% της παγκόσμιας ζήτησης για τις τεχνολογίες αυτές.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τα άτομα με έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και των εποπτικών φορέων, θα έχουν άμεση, αφιλτράριστη και ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους.

When it comes to trains, crossing borders can be a tricky business. The EU's fourth railway package seeks to remove obstacles.
25-04-2024 16:57
Climate change and the environment
April II 2024

Το ΕΚ ενέκρινε τα σχέδια για την ολοκλήρωση σημαντικών διευρωπαϊκών έργων μεταφορών, όπως οι διασυνοριακές οδοί, οι σιδηρόδρομοι και οι γέφυρες. Για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και των ελλειπών μεταφορικών συνδέσεων, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση του σχεδίου της ΕΕ για κατασκευή ενός δικτύου σιδηροδρόμων, οδών, εσωτερικών πλωτών οδών και θαλάσσιων οδών μικρών αποστάσεων που θα συνδέονται μέσω λιμένων και τερματικών σταθμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

25-04-2024 16:16
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Δόθηκε το τελικό «πράσινο φως» την Τετάρτη για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για ΑμεΑ. Οι νέοι κανόνες, που εγκρίθηκαν με 613 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 11 αποχές και έχουν συμφωνηθεί ήδη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θεσπίζουν την πανευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, η οποία θα διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ίση πρόσβαση σε προνομιακούς όρους, όπως μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, πρόσβαση κατά προτεραιότητα και πρόσβαση σε ειδικές θέσεις στάθμευσης.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την Τετάρτη νέους κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο από τον Φεβρουάριο και εγκρίθηκαν με 554 ψήφους υπέρ, αποσκοπούν στη διασφάλιση του ορθού καθορισμού του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων σε πλατφόρμες και στην αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ενώ ρυθμίζουν, για πρώτη φορά στην ΕΕ, τη χρήση αλγορίθμων στον χώρο εργασίας.

25-04-2024 11:30
Climate change and the environment
April II 2024

Το αναθεωρημένο πλαίσιο κανόνων αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ για ένα υγιές περιβάλλον, σύμφωνα με το όραμα της ΕΕ για μηδενική ρύπανση έως το 2050. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε με 381 ψήφους υπέρ, 225 κατά και 17 αποχές την συμφωνία με τις χώρες της ΕΕ σχετικά με νέα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ώστε να μην είναι πλέον επιβλαβής για την υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα μέτρα για να καταστήσει τις συσκευασίες πιο βιώσιμες και να μειώσει τα απορρίμματα στην ΕΕ. Ο κανονισμός, ο οποίος αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τη συνεχή αύξηση των απορριμμάτων, να εναρμονίσει τους κανόνες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και να ενισχύσει την κυκλική οικονομία, εγκρίθηκε με 476 ψήφους υπέρ, 129 κατά και 24 αποχές.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, ελαττώνουν τα σκουπίδια και ενισχύουν τον κλάδο των επισκευών, κάνοντάς τες ευκολότερες και πιο συμφέρουσες. Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για το λεγόμενο «δικαίωμα των καταναλωτών στην επισκευή», με 584 ψήφους. Οι νέοι κανόνες αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις που θα έχουν στο εξής οι κατασκευαστές σχετικά με την επισκευή των προϊόντων τους και θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των αγαθών τους.

23-04-2024 13:57
EU in the World
April II 2024

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση των κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων της. Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν (563 υπέρ, 7 κατά και 17 αποχές) τον νέο κανονισμό που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την καλύτερη στήριξη των θυμάτων της.

Trade-related policy options of a forced labour ban
23-04-2024 13:13
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Ο νέος κανονισμός επιτρέπει στην ΕΕ να απαγορεύσει την πώληση, την εισαγωγή και την εξαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Οι νέοι κανόνες δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή να ερευνούν ύποπτα αγαθά, αλυσίδες εφοδιασμού και κατασκευαστές. Εάν ένα προϊόν βρίσκεται ότι έχει κατασκευαστεί με χρήση καταναγκαστικής εργασίας, δεν θα μπορεί πλέον να πωλείται στην ΕΕ και οι αποστολές του θα σταματούν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

Το ΕΚ ενέκρινε τα σχέδια για τη διευκόλυνση της διείσδυσης ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, στην αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ. Η νέα οδηγία και ο νέος κανονισμός για τις αγορές φυσικού αερίου και υδρογόνου αποσκοπούν στην απαλλαγή του ενεργειακού τομέα της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές, ενισχύοντας την παραγωγή και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Η νέα νομοθεσία που υιοθετήθηκε θα καταστήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ πιο σταθερή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη. Η νομοθετική δέσμη (κανονισμός και οδηγία), η οποία είχε ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής με το Συμβούλιο, θα προστατεύει τους καταναλωτές από την αστάθεια των τιμών. Τα κείμενα εγκρίθηκαν με 433 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 15 αποχές (κανονισμός) και 473 ψήφους υπέρ, 80 ψήφους κατά και 27 αποχές (οδηγία).

Photo representing in the foreground the soil where a plant grows and fertilizers with their chemical indication. in the background we can see grass or green plants growing
11-04-2024 16:14
Climate change and the environment
April I 2024

Τις νομοθετικές προσπάθειες παρακολούθησης και βελτίωσης της οικολογικής κατάστασης των εδαφών στην ΕΕ στήριξαν σήμερα οι ευρωβουλευτές. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τον γενικό στόχο για υγιή εδάφη έως το 2050, σύμφωνα και με την φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση και την ανάγκη για έναν ενιαίο ορισμό της υγείας του εδάφους, καθώς και για ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο παρακολούθησης για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους και την αποκατάσταση των μολυσμένων περιοχών.

11-04-2024 15:50
Health
April I 2024

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της οικονομικής προσιτότητας των φαρμάκων. Στόχος των ευρωβουλευτών είναι να θεσπίσουν μια ελάχιστη περίοδο προστασίας των δεδομένων διάρκειας 7,5 ετών (κατά την οποία άλλες εταιρείες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προϊόντων) πέραν της διετούς προστασίας σε επίπεδο αγοράς από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Το ΕΚ ενέκρινε 10 νομοθετικά κείμενα για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, τα οποία είχαν συμφωνηθεί επί της αρχής με τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο. Για να στηριχθούν οι χώρες της ΕΕ που υφίστανται πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές, τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στο μέλλον με τρεις τρόπους: είτε θα μεταφέρονται στην επικράτειά τους αιτούντες άσυλο ή άνθρωποι που χαίρουν διεθνούς προστασίας.

Mobility package_trucks on the road by night ©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
14-03-2024 10:23
Climate change and the environment
March 2024

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες για τη μείωση των εκπομπών από επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Με 297 ψήφους υπέρ, 190 κατά και 37 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό Euro 7. Τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν καθαρότερα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό περί τεχνητής νοημοσύνης που κατοχυρώνει την ασφάλεια των χρηστών και την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ ενισχύει την καινοτομία. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να προστατέψει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, αλλά και να ενισχύσει παράλληλα την καινοτομία και να αναδείξει την Ευρώπη ως πρωτοπόρο δύναμη στον τομέα αυτό.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο έδωσε το τελικό πράσινο φως στον νέο κανονισμό της ΕΕ για την προστασία δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης από πολιτικές και οικονομικές παρεμβάσεις. Ο νέος κανονισμός, που εγκρίθηκε με 464 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 65 αποχές, ορίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προστατεύουν την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και ότι θα απαγορεύονται όλες οι μορφές παρεμβάσεων σε συντακτικής φύσης αποφάσεις.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε τους νέους κανόνες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από κτίρια, που είχαν ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο. Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στοχεύει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα της ΕΕ έως το 2030 και να καταστήσει τον τομέα κλιματικά ουδέτερο έως το 2050.

12-03-2024 15:19
Climate change and the environment
March 2024

Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τις επιβλαβείς εκπομπές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία με τα κράτη μέλη σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές με 393 ψήφους υπέρ, 173 κατά και 49 αποχές, καθώς και τον νέο κανονισμό για τη διαδικτυακή πύλη για τις βιομηχανικές εκπομπές με 506 ψήφους υπέρ, 82 κατά και 25 αποχές.

12-03-2024 14:52
Climate change and the environment
March 2024

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για το σύστημα επαλήθευσης και προέγκρισης περιβαλλοντικών ισχυρισμών μάρκετινγκ, με σκοπό την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές διαφημίσεις.

Workshop on 'New avenues for the Commission Rule of Law report: From reporting to enforcing the Rule of Law and Union values',
29-02-2024 15:13
Values and rights, rule of law, security
February II 2024

Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας σε πολλά κράτη μέλη και επέκριναν την αδράνεια της Επιτροπής στη διαφύλαξη των αξιών της ΕΕ. Στην αξιολόγηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου του 2023, το Κοινοβούλιο σημειώνει ορισμένες θετικές εξελίξεις (συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της νέας κυβέρνησης στην Πολωνία να ενισχύσει το κράτος δικαίου και την ελευθερία των ΜΜΕ).

28-02-2024 16:11
A stronger economy, social justice and jobs
February II 2024

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για την ενίσχυση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη, οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν διοικητικά και δικαστικά μέτρα για να αποτρέψουν ή να σταματήσουν την παράνομη χρήση γεωγραφικών ενδείξεων εκτός και εντός διαδικτύου.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Το ΕΚ ενέκρινε τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, την «Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη» (STEP), καθώς και τις σχετικές αλλαγές στον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, γνωστού και ως «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο» (ΠΔΠ).

MEPs adopt revised rules governing shipments of waste ©Parilov/AdobeStock
27-02-2024 16:40
EU in the World
February II 2024

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο αναθεώρησε τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και τα μέτρα ελέγχου σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων. Με 587 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 33 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στους ευρωπαϊκούς στόχους για μια κυκλική οικονομία και μηδενική ρύπανση.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Η νέα νομοθεσία ορίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αποκαταστήσει τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της έως το 2030 και όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050. Ο κανονισμός της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης θα αποκαταστήσει υποβαθμισμένα οικοσυστήματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και θα ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια.

Fact vs Fake
27-02-2024 14:09
Digital transformation
February II 2024

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις προεκλογικές εκστρατείες και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των εξωτερικών παρεμβάσεων. Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης, οι οποίοι θα καταστήσουν τις επικοινωνιακές εκστρατείες και για εκλογές και δημοψηφίσματα πιο διαφανείς και ανθεκτικές στις παρεμβάσεις.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Για ένα πιο βιώσιμο κι ανθεκτικό σύστημα τροφίμων, το ΕΚ στηρίζει μια πιο απλή διαδικασία για φυτά NGT που είναι ισοδύναμα με συμβατικά φυτά, αλλά και αυστηρότερους κανόνες για τα υπόλοιπα. Με 307 ψήφους υπέρ, 263 κατά και 41 αποχές, το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε τη θέση του ενόψει των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGTs), οι οποίες τροποποιούν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Το Κοινοβούλιο έδωσε το τελικό πράσινο φως σε μια νέα οδηγία που βελτιώνει την εμπορική σήμανση των προϊόντων και απαγορεύει τη χρήση παραπλανητικών περιβαλλοντικών ισχυρισμών. Η οδηγία, η οποία εγκρίθηκε σήμερα με 593 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 14 αποχές, αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών από την παραπλανητική διαφήμιση και τους βοηθά να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζουν.

Green earth with the icon of Environment for environmental, social and governance, Reduce CO2 emission, and Net zero Greenhouse gas emissions target. Climate neutral long term strategy.
16-01-2024 16:19
Climate change and the environment
January 2024

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ισχυρών αερίων του θερμοκηπίου, σε συνάρτηση με τους στόχους για το κλίμα.

Medicine doctor and stethoscope in hand touching icon medical network connection with modern virtual screen interface.
13-12-2023 14:23
Health
December 2023

Το Κοινοβούλιο στηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας, ώστε να ενισχυθεί η προσβασιμότητα και η ασφαλής ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία (EHDS) θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας και θα διευκολύνει την ασφαλή ανταλλαγή τους για ερευνητικούς και αλτρουιστικούς (μη κερδοσκοπικούς) σκοπούς.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Την Τρίτη το Κοινοβούλιο έδωσε το τελικό πράσινο φως στα σχέδια για ενίσχυση του εφοδιασμού της ΕΕ με πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας. Η ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες επιδιώκει να καταστήσει την ΕΕ πιο ανταγωνιστική και κυρίαρχη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, προωθώντας την καινοτομία σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας και στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις συσκευασίες για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την έκθεση, η οποία αποτελεί την εντολή του Κοινοβουλίου για διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, με 426 ψήφους υπέρ, 125 κατά και 74 αποχές.

21-11-2023 14:22
Climate change and the environment
November II 2023

Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο για συνομιλίες με τα κράτη μέλη σχετικά με την ενίσχυση των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για νέα βαρέα οχήματα όπως λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 για τα μεσαίου βάρους και τα βαρέα φορτηγά, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οχημάτων (όπως τα απορριμματοφόρα, οι νταλίκες ή οι μπετονιέρες) και τα λεωφορεία.

21-11-2023 12:46
Climate change and the environment
November II 2023

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης τεχνολογικών και φυσικών απορροφήσεων άνθρακα, στηρίζοντας τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2030. Oι ευρωβουλευτές στήριξαν τη δημιουργία ενός συστήματος για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καταμετρά, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις απορροφήσεις άνθρακα, το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης σχετικών πρακτικών, στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και τη βιομηχανία.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με το σχέδιο νομοθεσίας για την ενίσχυση του δικαιώματος στην επισκευή και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μαζικής κατανάλωσης. το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε τη θέση του σχετικά με ένα ισχυρότερο «δικαίωμα στην επισκευή» για τους καταναλωτές,. Στόχος της πρότασης του ΕΚ είναι να ενθαρρυνθεί μια πιο βιώσιμη κατανάλωση, διευκολύνοντας την επισκευή ελαττωματικών προϊόντων, μειώνοντας τα απόβλητα και στηρίζοντας τον κλάδο των επισκευών.

Padlock on computer motherboard
09-11-2023 12:57
Digital transformation
November I 2023

Η νομοθετική πράξη για τα δεδομένα, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, αποσκοπεί στην τόνωση της καινοτομίας με την εξάλειψη των φραγμών. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσπίζει κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων που παράγονται μέσω της χρήσης συνδεδεμένων προϊόντων ή συναφών υπηρεσιών (π.χ. το διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικά μηχανήματα) και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν.

Voting_Visuals: easy to read project
09-11-2023 11:56
A stronger economy, social justice and jobs
November I 2023

Το Κοινοβούλιο έκανε σε βήμα προς την εφαρμογή μιας τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει τα έσοδα της ΕΕ, της λεγόμενης «απόφασης για τους ιδίους πόρους». Η τροποποίηση αυτή θα εισαγάγει τρεις νέες πηγές εσόδων: έσοδα από την εμπορία εκπομπών, πόρους που προκύπτουν από τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ, αλλά και έναν προσωρινό στατιστικό ίδιο πόρο που βασίζεται στα εταιρικά κέρδη.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Το Κοινοβούλιο έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με το Συμβούλιο σχετικά με νέους κανόνες για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων από επιβατικά αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, λεωφορεία και φορτηγά. Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την έγκριση τύπου και την ρύθμιση της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων (Euro 7) με 329 ψήφους υπέρ, 230 κατά και 41 αποχές

18-10-2023 13:03
Digital transformation
October II 2023

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία για την ψηφιοποίηση των θεωρήσεων Σένγκεν ώστε να γίνουν πιο ασφαλείς και προσβάσιμες.

17-10-2023 14:04
Digital transformation
October II 2023

Η πλατφόρμα «STEP» θα ενισχύσει τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες μηδενικού ισοζυγίου και τη βιοτεχνολογία και θα διευκολύνει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση του βιομηχανικού τομέα.

Industrial and factory waste water discharge pipe into the canal and sea, dirty water pollution
05-10-2023 12:24
Climate change and the environment
October I 2023

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για νέους κανόνες συλλογής, επεξεργασίας και απόρριψης αστικών λυμάτων, με γνώμονα την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να χρησιμοποιούνται ευρύτερα τα επεξεργασμένα αστικά λύματα, για παράδειγμα σε βιομηχανικές διεργασίες και συστήματα τηλεψύξης. Επιθυμούν επίσης οι χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

Εν μέσω αυξανόμενων απειλών για την ελευθερία και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ, το ΕΚ οριστικοποίησε τη θέση του επί της νομοθετικής πρότασης για μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξαρτησία του κλάδου. Στην διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης το Κοινοβούλιο απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την πολυφωνία στην ενημέρωση και να προστατεύουν την ανεξαρτησία των ΜΜΕ από κυβερνητικές, πολιτικές, οικονομικές και ιδιωτικές παρεμβάσεις.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Με 578 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 19 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ένα νέο εργαλείο εμπορικής πολιτικής που θα επιτρέπει στην ΕΕ να αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ως έσχατη λύση, σε περίπτωση που η ίδια ή τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν οικονομικό εκβιασμό από μια ξένη χώρα που επιδιώκει να επηρεάσει μια συγκεκριμένη πολιτική ή θέση.

Protecting workers from asbestos
03-10-2023 12:52
Health
October I 2023

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την προστασία των εργαζομένων στην ΕΕ από τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τον αμίαντο και την βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσής του. Την Τρίτη, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής με τα κράτη μέλη, που θα μειώσει το όριο έκθεσης σε αμίαντο στην εργασία και ζητεί τη χρήση πιο σύγχρονης και ακριβούς τεχνολογίας για την ανίχνευση της παρουσίας λεπτών ινών αμιάντου.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου για τη νέα νομοθεσία εγκρίθηκε την Πέμπτη. Σκοπός της νομοθεσίας για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας είναι να καταστεί η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και αυτόνομη, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, της προώθησης της καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση της έρευνας και της ανάπτυξης εναλλακτικών υλικών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων εξόρυξης και παραγωγής.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Το ΕΚ ενέκρινε σήμερα τη θέση του σχετικά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, με γνώμονα ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον για τους Ευρωπαίους. 363 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της έκθεσης που ορίζει τη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 226 κατά και 46 απείχαν.

13-09-2023 14:35
Climate change and the environment
September 2023

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη νομοθεσία για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα ή το υδρογόνο, στον τομέα των αερομεταφορών. Οι κανόνες για τις αεροπορικές μεταφορές («RefuelEU») αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων «Fitfor55», του σχεδίου της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε τα σχέδια ενίσχυσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU. Η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED), για την οποία έχουν συμφωνήσει ήδη το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ορίζει ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί σε 42,5% μέχρι το 2030.

12-09-2023 12:32
EU in the World
September 2023

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών δημοσίων συμβάσεων (EDIRPA) την Τρίτη. Ο κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2023, θεσπίζει ένα βραχυπρόθεσμο μέσο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.