τροποποίηση της Συνθήκης

Εδώ μπορείτε να βρείτε νέα και πληροφορίες σχετικά με πιθανή μελλοντική αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ.

Μετά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και υπό το πρίσμα των δεδηλωμένων προσδοκιών των πολιτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις, καλώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ.

22-11-2023 - Σε συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και με φόντο τις πρωτοφανείς προκλήσεις και πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, το Κοινοβούλιο προτείνει θεσμικές αλλαγές.

EU enlargement and reform: MEPs call for bold decisions

29-02-2024 - The EU needs a long-term political vision and institutional and financial reforms to ensure its capacity to absorb new members, MEPs say in a report adopted on Thursday

Future of the EU: the Union is running out of time, lead MEPs say

14-12-2023 - On Thursday the co-rapporteurs of Parliament's proposals for the revision of the EU's cornerstone legal documents issued the following statement.

Το Κοινοβούλιο κινεί τη διαδικασία για την τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ

09-06-2022 - Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ.