Fördragsändringar

Här hittar du nyheter och information om en eventuell framtida översyn av EU-fördragen.
Sedan konferensen om Europas framtid har Europaparlamentet, mot bakgrund av medborgarnas synpunkter, lagt fram konkreta förslag och uppmanat Europeiska rådet att inleda arbetet med att se över EU-fördragen.

22-11-2023 - Efter konferensen om Europas framtid och i en tid av stora nya utmaningar och ett flertal kriser har parlamentsledamöterna lagt fram sina förslag för hur man kan förändra EU.

EU enlargement and reform: MEPs call for bold decisions

29-02-2024 - The EU needs a long-term political vision and institutional and financial reforms to ensure its capacity to absorb new members, MEPs say in a report adopted on Thursday

Future of the EU: the Union is running out of time, lead MEPs say

14-12-2023 - On Thursday the co-rapporteurs of Parliament's proposals for the revision of the EU's cornerstone legal documents issued the following statement.

Parlamentet inleder processen för att ändra EU-fördragen

09-06-2022 - På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution som uppmanar EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet att inleda processen för att revidera EU-fördragen.